Artikel från Justitiedepartementet

Ministermöte om migration som hybridattack och missbruk av EU:s medel

Publicerad

På rådsmötet för rättsliga och inrikes frågor i Bryssel den 9-10 december ska EU:s inrikes-, justitie- och migrationsministrar bland annat diskutera satsningar för att förhindra missbruk av medel från EU:s återhämtningsfond. Ytterligare frågor är migration som ett verktyg vid hybridattacker och åtgärder för att bekämpa hatbrott.

Satsningar på att förhindra missbruk av EU-medel

För att förebygga och stoppa missbruk av EU-medlen från EU:s återhämtningsfond har Europol satt upp projektet Operation Sentinel. Ministrarna ska diskutera hur man förebygger, upptäcker och beivrar missbruk och bedrägerier av EU-medlen. Särskilt fokus ligger på att förhindra infiltration från organiserad brottslighet.

Regeringen stödjer arbetet med Operation Sentinel och välkomnar samarbetet mellan de inblandade parterna.

Migration som ett verktyg vid hybridattacker

Mot bakgrund av den senaste tidens händelseutveckling vid EU:s gräns mellan Polen och Belarus kommer ministrarna att diskutera migration som ett verktyg vid hybridattacker.

Regeringen anser att situationen vid EU:s yttre gräns är en EU-gemensam angelägenhet och ser allvarligt på Belarus agerande och menar att det kan beskrivas som en hybridattack. Regeringen och EU har varit tydliga med att det är oacceptabelt att utnyttja människor för politiska syften. Solidariska och samordnade åtgärder bör fortsätta vara grunden för vårt agerande. Folkrätten, inklusive mänskliga rättigheter och internationell flyktingrätt, samt EU-rätten och rätten att söka asyl ska alltid respekteras.

Bekämpande av hatbrott

Mot bakgrund av bland annat strategin mot antisemitism och för judiskt liv som presenterades tidigare i höstas ska ministrarna diskutera bekämpningen av hatpropaganda och hatbrott för ett mer inkluderande och skyddande Europa.

Regeringen välkomnar diskussionen och anser att det är viktigt med ett starkt och tydligt arbete mot hatpropaganda och hatbrott i EU.


Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och integrations- och migrationsminister Anders Ygeman företräder Sverige vid mötet.

Slovenska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s ministerråd 9-10 december

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.