Försvarsminister Peter Hultqvist träffade ledamöterna i Pliktrådet

Publicerad

Onsdag den 1 december träffade försvarsminister Peter Hultqvist ledamöterna i Pliktrådet.

Fyra personer står på rad tillsammans med försvarsminister Peter Hultqvist.
Företrädare som är invalda i nuvarande Pliktråd, det andra i ordningen sedan återaktiveringen av värnplikten 2017, träffade försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Maja Lindqvist Persson/Regeringskansliet

Den avsevärda förmågeökning som just nu sker inom det militära och civila försvaret innebär bland annat att antalet befattningar inom krigsorganisationen bedöms öka till cirka 90 000, jämfört med cirka 60 000 befattningar 2020. Antalet totalförsvarspliktiga som genomför grundutbildning utökas successivt till 8 000 värnpliktiga per år till 2025.

– De värnpliktigas synpunkter och perspektiv är av stor betydelse för att få en god helhetsuppfattning om hur arbetet med att öka vår militära förmåga utvecklas, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

De företrädare som är invalda i nuvarande Pliktråd, det andra i ordningen sedan återaktiveringen av värnplikten 2017, är Johan Gunnarsson, Anton Hanny, Felicia Konstenius, Sven Blomberg och Olof Wärmländer. 

Förbandsbesök under hösten

Pliktrådet har under hösten genomfört förbandsbesök för att träffa både förbandsledningar och förtroendevalda i syfte att få en bild av verksamheten och grundutbildningen. Detta var också frågor som diskuterades vid mötet med försvarsministern.

Syftet med medinflytande för totalförsvarspliktiga är att främja goda utbildningsförhållanden, men också att ge totalförsvarspliktiga möjlighet att vara med och utveckla verksamheten.

Faktaruta

Medinflytandet för totalförsvarspliktiga regleras i förordning (2019:1249) om medinflytande för totalförsvarspliktiga, som beslutades av regeringen i december 2017. Varje år ska en kongress hållas med företrädare för de totalförsvarspliktiga och vid kongressen ska högst fem ombud väljas att företräda de totalförsvarspliktiga under det kommande året.