Försvarsminister Peter Hultqvist besökte Östersund

Publicerad

Jämtlands Fältjägarkår och Allmänna Försvarsföreningen fick besök av försvarsminister Peter Hultqvist när han den 7–8 december besökte Östersund.

Peter Hultqvist står utomhus tillsammans med flera personer.
Försvarsminister Peter Hultqvist samtalar med värnpliktiga i Östersund. Foto: Försvarsdepartementet

Syftet med besöket var bland annat att träffa Jämtlands Fältjägarkår för att på plats se hur etableringen av det nya detachementet till regementet i Sollefteå fortskrider.

Västernorrlands regemente I 21, Sollefteå/Östersund, kommer att invigas den 16 januari 2022. Förbandet är ett av de sex förband som återetableras under hösten 2021 och våren 2022 för att stärka det militära försvaret och öka den operativa förmågan.

Byggas upp från grunden  

Förbanden har hunnit olika långt under sin uppbyggnad. Vissa förband, till exempel i Arvidsjaur och Uppsala har etablerats på garnisoner där det sedan tidigare funnits militär verksamhet. Sollefteå/Östersund är ett av de förband där större insatser i form av ny personal, lokaler samt övnings- och skjutfält behöver göras.

Under besöket hos Jämtlands Fältjägarkår fick försvarsministern en genomgång av aktuella produktionsförutsättningar och det aktuella etableringsläget för Västernorrlands regemente I 21 med besök i Grytans läger.

Försvarsminister Peter Hultqvist mötte också representanter för Allmänna Försvarsföreningen på Mittuniversitetet, Östersund, för samtal och diskussion om det aktuella säkerhetsläget i Sveriges närområde och den förmågeökning som sker i det militära försvaret.