Artikel

EU:s relationer med Afrika och Centralasien på EU:s utrikesråd

Publicerad

EU:s relationer med Afrika, säkerhetsläget i Centralasien och situationen i Venezuela står på dagordningen när EU-ländernas utrikesministrar möts i Bryssel december. Utrikesminister Ann Linde företräder Sverige på mötet.

Mötet inleds med att EU:s höga representant Josep Borrell på sedvanligt vis informerar om aktuella frågor. Han väntas lyfta situationen i Belarus, Etiopien, Ukraina samt Turkiets agerande kring staden Varosha. 

Relationer mellan EU och Afrika

Ministrarna ska sedan diskutera EU:s förbindelser med Afrika, med fokus på relationen med Afrikanska unionen, AU, inför det planerade toppmötet i februari 2022.

Regeringen vill se ett fördjupat och jämbördigt partnerskap med AU och anser att EU bör stärka förbindelserna för att värna rollen som kontinentens främsta samarbetspartner. Regeringen lägger stor vikt vid stöd för tillgång till vaccin mot Covid-19, samarbete på miljö- och klimatområdet. Detsamma gäller samarbete med AU om fred och säkerhet och EU:s engagemang för mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och fattigdomsbekämpning. 

Centralasien 

Ministrarna ska också diskutera EU:s samarbete med de centralasiatiska länderna med anledning av utvecklingen i Afghanistan.

Regeringen är positiv till diskussionen om samarbetet eftersom talibanernas maktövertagande i Afghanistan påverkar säkerhet och stabilitet i hela regionen. Regeringen kommer att informera om den diskussion om läget i Afghanistan och dess konsekvenser för Centralasien som hölls under OSSE:s ministermöte i Stockholm den 2–3 december.

Situationen i Venezuela

Ministrarna ska diskutera de nyligen hållna regional- och lokalvalen i Venezuela och förväntas ta upp situationen med avbrutna förhandlingar mellan opposition och regim.

Regeringen anser att EU ska verka för demokrati och respekt för mänskliga rättigheter samt att förhandlingarna ska återupptas i syfte att åstadkomma fria och rättvisa val. Regeringen anser att EU ska fortsätta sitt engagemang in den politiska och humanitära kris som landet hamnat i.

Producerat av EU-representationen

Slovenska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för EU:s utrikesråd 13 december

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.