Artikel från Utrikesdepartementet

EU och det Östliga partnerskapet fördjupar samarbetet ytterligare

Publicerad

Ledarna för EU-länderna och länderna inom det Östliga partnerskapet träffas i Bryssel den 15 december för partnerskapets sjätte toppmöte. Statsminister Magdalena Andersson företräder Sverige.

Statsminister Magdalena Andersson står i en talarstol och  talar. Framför svenska flaggor och EU-flaggan.
Statsminister Magdalena Andersson under ett besök i Bryssel den 10 december 2021 inför toppmötet i Östliga partnerskapet 15 december och Europeiska rådets möte den 16 december. European Union 2021

Det Östliga partnerskapet initierades av Sverige och Polen 2009 för att fördjupa relationen mellan EU och sex länder i Östeuropa och södra Kaukasus. Stats- och regeringscheferna för partnerländerna Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien och Ukraina deltar i toppmötet tillsammans med EU-ländernas ledare.

Det Östliga partnerskapet syftar till att främja demokrati, välstånd, fredliga och motståndskraftiga samhällen med ansvarsfulla institutioner som har medborgarnas förtroende. Därtill har partnerskapet en särskild roll att spela i tider av säkerhetspolitiska utmaningar i regionen och är därför en strategiskt viktig gemenskap. Inom ramen för partnerskapet ryms fördjupade samarbeten och avtal om exempelvis handel och visumfrihet för Georgien, Ukraina och Moldavien.

Stats- och regeringscheferna för EU-länderna och partnerskapsländerna förväntas ställa sig bakom föreslagna prioriteringar för de kommande fem åren. Här finns socio-ekonomiska investeringar för att möta upp effekterna av Covid19-pandemin, såväl som stöd till demokratiska reformer.

För regeringen är det centralt att fortsätta stärka partnerländernas motståndskraft, att bidra till en grön omställning och att stödja digitaliseringen. Regeringen fäster vikt vid reformer för att stärka demokratiska principer, mänskliga rättigheter, rättsstatlighet, god samhällsstyrning och jämställdhet.

För närvarande har Belarus avbrutit sitt deltagande i partnerskapet, men EU:s stöd för det civila samhället i Belarus kvarstår liksom stödet för rättvisa och fria val i landet.  

I en video nedan berättar Ambassadör Anna Westerholm mer om det Östliga partnerskapet.  

Producerat av EU-representationen