Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Strategisk kompass på dagordningen när försvarsministern deltog i ministermöten i Bryssel den 15–16 november

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 16 november i EU:s försvarsministermöte. Ministrarna diskuterade EU:s träningsinsatser och hade även en arbetslunch med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg. I ett gemensamt möte med utrikesministrarna den 15 november diskuterades det första utkastet till EU:s strategiska kompass.

Peter Hultqivst
Försvarsminister Peter Hultqvist företrädde Sverige när EU-ländernas försvarsminister möttes i Bryssel den 16 november. Foto: Sveriges EU-representation

Försvars- och utrikesministrarna hade den 15 november ett gemensamt möte för att diskutera det första utkastet till EU:s strategiska kompass. Den strategiska kompassen ska bidra till att precisera inriktningen för EU:s säkerhets- och försvarspolitiska samarbete och Sverige stödjer utvecklingen av en tydligare strategisk inriktning för europeiskt säkerhets- och försvarssamarbete.

Försvarsministermötet den 16 november inleddes med att EU:s höga representant Josep Borrell informerade om aktuella frågor på det säkerhets- och försvarspolitiska området, arbetet med Pesco, militär rörlighet och den framtida utvecklingen av EU:s samordnade närvaro till havs, Coordinated Maritime Presence.

– Rådande säkerhetspolitiska omvärldsläge understryker behovet av ett starkt EU som bidrar till främjandet av fred och säkerhet i vår del av världen och globalt, säger Peter Hultqvist.

Under mötet diskuterades även EU:s militära träningsinsatser. Sverige deltar i EU:s militära träningsinsatser i Mali, Somalia och Centralafrikanska republiken, insatser som är centrala mot bakgrund av det fortsatt utmanande säkerhetsläget i de berörda länderna. Även en militär EU-rådgivnings- och träningsinsats i Ukraina diskuterades, ett förslag som Sverige stödjer.

Vid försvarsministermötet diskuterades, liksom på utrikesministermötet, den allvarliga situationen på EU:s gräns mot Belarus.

I anslutning till rådsmötet hölls styrelsemöte i Europeiska försvarsbyrån (EDA) och en arbetslunch med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg. Vid lunchen diskuterade ministrarna EU-Natosamarbetet och hur de båda organisationerna kan samarbeta för att bygga samhällelig motståndskraft mot hot.