Artikel från Utrikesdepartementet

Program för statsbesöket från Spanien

Program för statsbesöket av Spaniens kungapar 24–25 november 2021.

Statsbesöket genomförs under former anpassade efter den pågående pandemin och i enlighet med rådande restriktioner. Programmet kan komma att uppdateras.

Onsdag 24 november

Förmiddag

Högtidlig välkomstceremoni:
Det svenska kungaparet möter det spanska kungaparet vid Hovstallet för kortege till Kungliga slottet.
Hovstallet

Vid den högtidliga välkomstceremonin på Inre borggården inspekterar kungarna Grenadjärkompaniet ur Livgardet och nationalsånger spelas. Det spanska kungaparet presenteras för representanter för riksdag och regering. Det svenska kungaparet hälsar samtidigt på den spanska delegationen.
Kungliga slottet

Kungarna ger därefter pressuttalanden i Lovisa Ulrikas matsal.

Lunch

Kungaparet bjuder sina gäster på lunch på Kungliga slottet.
Samtidigt ges en lunch på Utrikesdepartementet, med utrikesministern som värd, för representanter ur den spanska delegationen.

Eftermiddag

Besök på Nobelprismuseet:
Efter lunch besöker kungaparen Nobelprismuseet, där en specialutställning med konstverk av den spanske Nobelpristagaren i medicin, Santiago Ramón y Cajal, visas. Utställningen fokuserar på sambandet mellan vetenskap och konst. Museets chef Erika Lanner och Nobelstiftelsens vd Vidar Helgesen tar emot vid ankomst och inleder med en presentation av Nobelpriset och dess roll i att främja vetenskap och utveckling. Regeringen representeras av Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.
Nobel Prize Museum

Möte med talmannen:
Spaniens kung tas på eftermiddagen emot av talmannen i riksdagen.
Riksdagen

Möte med statsministern:
Statsministern tar emot Spaniens kung för samtal i Adelcrantzska huset.

Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset:
Drottningarna besöker under eftermiddagen Karolinska Institutet. Syftet är samtal om hur samarbeten mellan privat och offentlig sektor, akademi och civilsamhälle möjliggör forskning och innovativa lösningar för inkludering och ökad livskvalitet för personer med funktionsnedsättning och sällsynta sjukdomar. Regeringen representeras av socialminister Lena Hallengren. Karolinska Universitetssjukhusets chef Björn Zoëga och Karolinska Institutets rektor Ole Petter Otterssen tar emot. Övriga deltagare är Anna Lindstrand, professor i sällsynta sjukdomar vid Karolinska Institutet, Anders Olauson, ordförande för Ågrenska stiftelsen för sällsynta sjukdomar, Claes Hulting, professor och grundare av Spinalis Foundation, samt Staffan Holmin, professor i klinisk neuroimaging och överläkare, Karolinska Institutet.
Karolinska Institutet
Karolinska Universitetssjukhuset

Kväll

Galamiddag:
Statsbesöket första dag avslutas med att det svenska kungaparet ger en galamiddag på Kungliga slottet. Middagen ges i ett mindre format.

Torsdag 25 november

Förmiddag

Näringslivsseminarium: Spain–Sweden Business Seminar:
Kungarna deltar i invigningen av näringslivsseminariet Spain–Sweden Business Seminar. Under seminariet, på temat innovation, hållbarhet och digitalisering, kommer en paneldiskussion att hållas om hållbarhet som affärsmodell, med bland andra Jan-Olof Jacke, vd, Svenskt Näringsliv, Jan Larsson, vd, Business Sweden, Jose Luis Bonet, spanska handelskammaren och Antonio Garamendi, spanska konfederationen av affärsorganisationer. Regeringen representeras av utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg.

Kungl. Tekniska högskolan, KTH:
Kungarna besöker Kungl. Tekniska högskolan och forskningscentret Integrated Transport Research Lab, ITRL. Från regeringen deltar energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Efter välkomstanförande av KTH:s rektor, professor Sigbritt Karlsson följer ett panelsamtal med svenska och spanska näringslivsrepresentanter om smarta transporter och digitalisering i återhämtningen efter pandemin, med fokus på triple helix-samarbete mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Besöket avslutas med att forskningscentrets föreståndare, Jonas Mårtensson, förevisar ITRL:s verksamhet.
KTH
Integrated Transport Research Lab (ITRL)

Bernadottebiblioteket, Kungliga slottet:
Drottningarna deltar vid ett seminarium om språk, litteratur och översättning. Seminariet belyser betydelsen av litterära översättningar för främjandet av litteratur och långsiktigt kulturellt utbyte mellan Spanien och Sverige. Regeringen representeras av utbildningsminister Anna Ekström. Samtalet inleds med tal av Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet och Carmen Noguero Galilea, generalsekreterare för Instituto Cervantes. I panelen deltar Hanna Nordenhök, författare och översättare; Javier Cercas, författare; Carmen Montes, översättare och lärare i svenska vid universitetet i Granada samt Ken Benson, professor i spanska med litteraturvetenskaplig inriktning vid Stockholms universitet. Moderator är Oscar Hemer, professor i journalistisk och litterär gestaltning vid Malmö Universitet, översättare och författare.
Svenska institutet
Cervantesinstitutet
Bernadottebiblitoket

Lunch i Stockholms stadshus:
Stockholms stad ger en lunch med kommunfullmäktiges ordförande Cecilia Brinck och finansborgarrådet Anna König Jerlmyr som värdar. Vid lunchen deltar Spaniens kungapar, Sveriges kungapar, kronprinsessparet och prinsparet samt ett 70-tal övriga gäster.
Stockholms stadshus

Eftermiddag

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA:
Kungarna deltar, tillsammans med miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund, i ett seminarium på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, om teknik för att möta klimatutmaningen och ett hållbart energisystem. De hälsas välkomna av IVA:s preses (styrelseordförande) Carl-Henric Svanberg och vd Tuula Teeri. IVA har bland annat en rådgivande roll för den europeiska energiomställningen. IVA-ledamoten Filip Johnsson, professor vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers, presenterar vilka omedelbara åtgärder som energiomställningen kräver. IVA-ledamoten Johan Kuylenstierna, ordförande i Klimatpolitiska rådet, leder ett samtal mellan svenska och spanska företag om innovativ och hållbar teknik samt vilka samarbetsmöjligheter som finns mellan Spanien och Sverige.
IVA

Mottagning:
Spaniens kungapar bjuder sina svenska värdar på en mottagning i det spanska residenset på Kungl. Djurgården.

Kväll

Avskedsceremoni Arlanda flygplats:
Statsbesöket avslutas när kungaparet tar farväl av sina spanska gäster vid en avskedsceremoni på Arlanda flygplats.

 

Kontakt

Boel Lindbergh
Chef UD:s internationella presscenter
Telefon 08-405 50 08
Mobil 072-735 50 08
e-post till Boel Lindbergh
Clara Molin
Departementssekreterare, Enheten för Europeiska unionen
Telefon 08-405 38 64
Mobil 073-094 35 77
e-post till Clara Molin