Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Peter Hultqvist deltog vid överlämnandet av första eldenheten av luftvärnssystem 103 Patriot till Lv 6

Publicerad

Den 18 november överlämnade Försvarets materielverk formellt den första av fyra eldenheter av luftvärnssystem 103 Patriot till Försvarsmakten. Försvarsministern deltog vid överlämnandet som skedde på Luftvärnsregementet i Halmstad.

Peter Hultqvist stående utomhus med personal från Lv 6.
Peter Hultqvist på besök vid Luftvärnsregementet i Halmstad. Foto: Stefan Bratt

Investeringen i det medelräckviddiga luftvärnssystemet Patriot är en av de enskilt största satsningarna som nu sker inom försvaret. Patriot, som benämns luftvärnssystem 103 i Försvarsmakten, är ett mycket avancerat system som kompletterar det nyligen anskaffade korträckviddiga robotsystem 98 och det äldre robotsystem 97.

Patriot tillför luftförsvaret ökad räckvidd och förmågan att även skjuta ned ballistiska robotar. Försvarets materielverk (FMV) överlämnade på torsdagen den första av totalt fyra eldenheter, vilket inkluderar en stridsledningscentral, spanings- och eldledningsradar, elverk och lavetter. Till materielen hör även de fordon som bär de olika komponenterna och de två typer av robotar som systemet avfyrar. Överlämningen skedde på Luftvärnsregementet i Halmstad (Lv 6).

–  Med Patriotsystemet får Försvarsmakten kapacitet att möta robot- och flygangrepp på långa avstånd och vi kommer att kunna bekämpa ballistiska robotar. Detta utgör en kraftfull modernisering och uppgradering av det svenska luftförsvaret, säger Peter Hultqvist som deltog vid överlämnandet på Lv 6.

De första leveranserna av materielen till Patriotsystemet skedde redan under våren och sommaren 2021 och sedan dess har FMV tillsammans med Försvarsmakten och leverantören genomfört verifiering och validering av materielen. Tillhörande utbildning av Försvarsmaktens personal har kunnat genomföras trots pandemin.

– Det är glädjande att kunna konstatera att den första eldenheten kommer att kunna leverera initial operativ förmåga under detta år, säger Peter Hultqvist.

Kvarvarande tre eldenheter kommer att levereras och tillföras krigsorganisationen löpande, Försvarsmaktens båda luftvärnsbataljoner utrustas med Patriot fram till 2025 då systemet ska ha full operativ förmåga.