Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Artikel från Utrikesdepartementet

Utrikesministern bjuder in kollegor till Stockholm för OSSE:s ministerrådsmöte

Publicerad

Den 2–3 december bjuder Ann Linde in 56 utrikesministerkollegor till Stockholm för att delta i OSSE:s årliga utrikesministermöte. Bland de inbjudna finns 56 utrikesministrar från Nordamerika, Europa och Centralasien, inklusive från Ryssland och USA. Mötet är kulmen på det svenska ordförandeskapet i OSSE 2021 som avslutas vid årsskiftet och hålls i en tid med stora säkerhetspolitiska utmaningar.

OSSE:s ministerrådsmöte är ett viktigt tillfälle för utrikesministrarna från de 57 OSSE-länderna att mötas och diskutera en bredd av frågor som regionen står inför. Viktiga återkommande utmaningar är bland annat de politiska kriser och olösta konflikter som finns i OSSE-regionen, såsom utvecklingen i och omkring Ukraina, i Södra Kaukasien och i Moldavien.

Det svenska ordförandeskapet verkar för att mötet ska resultera i starkare åtaganden inom prioriterade områden som kvinnors ekonomiska egenmakt, klimat och säkerhet. Samarbetet inom OSSE har en viktig roll för att söka lösningar på konflikter och kriser i OSSE-regionen som också påverkar säkerheten i Sveriges närområde. De gemensamma principer och åtaganden som har gjorts i OSSE är viktigare än någonsin för att hantera de utmaningar som finns och för att förhindra nya kriser och konflikter att uppstå.