Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Nationell samverkan för en ledande life science-nation

Publicerad

Den 10 november var det åter dags för samverkansgruppen för Hälsa och Life Science att samlas. Genom att koppla samman offentlig sektor, näringsliv och akademi skapas bättre förutsättningar för att möta de samhällsutmaningar Sverige står inför och uppfylla målsättningarna i life science-strategin.

Bildbank
Bildbank AstraZeneca

Det är snart två år sedan life science-strategin lanserades och ett flertal insatser har gjorts inom de åtta prioriterade områden som ska leda fram till målet om att Sverige ska vara en ledande life science-nation. En viktig del av det arbetet är samverkansgruppen för Hälsa och Life Science som leds av Jenni Nordborg, nationell life science-samordnare:

– Arbetet i samverkansgruppen är viktigt för life science-branschen i stort och gruppen bidrar till att sätta frågorna högt på agendan. Genom att offentlig sektor, näringsliv och akademi samverkar skapas goda förutsättningar att uppfylla målsättningarna i life science-strategin. En av regeringens insatser som verkligen har tyngd för området är forsknings- och innovationspropositionen, där en halv miljard skjuts till årligen för hälsa, välfärd och life science.  

Samverkansgruppen gav värdefulla inspel både till life science-strategin och propositionen. Konkreta exempel lyftes upp både på pågående och avslutade insatser. Till exempel gav regeringen Vinnova i oktober uppdraget att etablera en innovationshubb för avancerade läkemedel och vacciner i samverkan med företaget NorthXBiologics i Matfors. Frågan om kompetensförsörjning till life science-sektorn lyftes även från flera håll. Från akademin presenterades till exempel initiativet Ledarskap för framtiden i hälso- och sjukvården och life science-sektorn, där möjligheten att skapa en ledarskapsutbildning under grundutbildning i vårdyrken undersöks. Även kompetens att arbeta med välfärdsteknik inom omsorgen, att omsätta innovationer till nytta för breda grupper, lyftes som ett viktigt område för Sverige framöver. En av de inbjudna gästerna till samverkansgruppens möte var Business Sweden som presenterade en internationell utblick där Sveriges konkurrenskraft diskuterades.

Life science-konferens

Samverkansgruppen för Hälsa och Life Science träffas regelbundet och kommande möte sker den 4 februari 2022. Den 17 januari 2022 bjuder Regeringskansliet tillsammans med Västra Götalandsregionen och Health Innovation West in till en digital nationell konferens. Boka in datumet redan nu!

 

Kontakt

Jenni Nordborg
Projektledare för samverkansprogrammet Hälsa och life science samt regeringens life science-samordnare
Telefon 08-405 26 23
e-post till Jenni Nordborg

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.