Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog i Nordefco-möte i Finland

Publicerad

Den 9 november deltog försvarsminister Peter Hultqvist i ministermötet inom det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Mötet ägde rum i Kyrkslätt på inbjudan av Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen som stod värd för mötet då Finland är ordförande i Nordefco 2021.

De deltagande ministrarna utomhus framför en båt.
Peter Hultqvist med sina nordiska kollegor. Foto: Emma Virkkunen, Finlands försvarsministerium

Under försvarsministermötet diskuterades bland annat utvecklingen av den regionala säkerhetssituationen och det fortsatta nordiska samarbetet på försvarsområdet, inklusive hur länderna kan förbättra förutsättningarna för att kunna samarbeta i alla konfliktnivåer.

De nordiska försvarsministrarna diskuterade även lärdomar och erfarenheter från situationen i Afghanistan och konstaterade att det nordiska samarbetet varit betydelsefullt och effektivt under evakueringsoperationen i augusti.

Coronapandemins effekter på den militära försörjningstryggheten var en annan fråga på agendan. Vid mötet kunde deltagarna konstatera att det finns en politisk vilja för de nordiska länderna att göra mer tillsammans för att stärka den militära försörjningstryggheten.

I samband med mötet besökte försvarsministrarna kustbrigaden i Obbnäs, där de bland annat fick en demonstration av materiel och träffade soldater.

2022 tar Norge över ordförandeskapet i Nordefco.