EU:s sammanhållningspolitik på rådsmöte

Publicerad

EU:s sammanhållningspolitik står på dagordningen när EU:s ministerråd för allmänna frågor möts i Bryssel 18 november. I centrum för diskussionen står bland annat EU:s så kallade strukturfonder.

På mötet ska sammanhållningspolitikens bidrag till återhämtning, grön och digital omställning, resiliens, ekonomisk- samt social och territoriell sammanhållning diskuteras. Det handlar dels om faciliteten för återhämtning och resiliens, dels om en rad fonder som sedan juli i år är färdigförhandlade i och med att rådet fattade beslut om förordningar för fonderna. 

Det betyder att medlemsstaterna nu kan lämna in förslag till partnerskapsöverenskommelser och program för 2021–2027 till EU-kommissionen.

Regeringen anser att sammanhållningspolitiken ska vara en långsiktig politik som syftar till att stödja regionernas tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning. För regeringen är det viktigt att insatserna har högt mervärde och bidrar till ett grönt, hållbart, socialt och mer innovativt Europa.

På mötet ska också slutsatser antas om San Marinos inträde i den så kallade Europeiska makroregionala strategin för Adriatiska och Joniska haven.

Sverige företräds vid mötet av ambassadör Lars Danielsson.

Producerat av EU-representationen

Slovenska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för EU:s ministerråd för allmänna frågor 18 november

Mer om mötet i EU:s ministerråd för allmänna frågor

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.