Europeiska forskningsområdet och rymd för alla på EU-möte

Publicerad

När EU:s ministrar med ansvar för forskning- och rymdfrågor träffas i Bryssel den 26 november förväntas de bland annat att anta rådsslutsatser om det europeiska forskningsområdet och om rymden.

Mötet äger rum i Europabyggnaden i Bryssel.
Mötet äger rum i Europabyggnaden i Bryssel. Foto: Europeiska unionen

Styrning av det europeiska forskningsområdet

På mötet väntas ministrarna att anta rådsslutsatser om att modernisera styrningen av det europeiska forskningsområdet, ERA. Syftet är säkerställa ett effektivt genomförande av ERA för att främja ökade investeringar och reformer inom forskning och innovation för en grön och digital framtid, men även för att hjälpa forskare och stödja jämställdhet.

Regeringen tycker att ERA är ett viktigt gemensamt politiskt projekt som ska bidra till att bygga upp EU:s globala konkurrenskraft och näringslivets förmåga att möta utmaningar. Regeringen ställer sig bakom rådslutsatserna som väl fördelar ansvaret på rådet, kommissionen, medlemsstaterna och andra intressenter på ett sätt som kan stärka den fortsatta utvecklingen av ERA.

På mötet förväntas ministrarna också att anta rådets rekommendation om en pakt för forskning och innovation i Europa.

En rymd för alla

Ministrarna väntas godkänna rådsslutsatserna om en rymd för alla på mötet. Slutsatserna pekar på att EU:s industrikapacitet i rymdsektorn är ojämnt fördelad och att små och medelstora företag ökar snabbare i de länder som redan har en etablerad rymdindustri. Innovationskraften hos nya små och medelstora företag bör därför stödjas med hjälp av de finansieringsmöjligheter som EU har. Syftet bör framförallt vara att skapa jämlikt deltagande av intressenter från alla medlemsländer i rymdsektorn. 

Regeringen stödjer ambitionerna i rådsslutsatserna att utnyttja EU:s möjligheter till stödjande finansiering och program i större utsträckning för att inte minst små och medelstora företag ska kunna utvecklas, men även etableras, inom och i nära samverkan med rymdsektorn. Sverige ställer sig bakom rådsslutsatserna.

Ministrarna kommer också att ha en riktlinjedebatt om långsiktig hållbar utveckling och finansiering av en ny rymd och det slovenska ordförandeskapet ska presentera en rapport om rymdtrafikledning.

Ambassadör Torbjörn Haak företräder Sverige på mötet.

Slovenska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s konkurrenskraftsråd 26 november

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.