Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

EU-ländernas försvarsministrar möts i Bryssel

Publicerad

EU-ländernas försvarsministrar möts i Bryssel den 16 november. De ska bland annat diskutera EU:s träningsinsatser. Kvällen den 15 november har också försvarsministrarna ett möte tillsammans med EU-ländernas utrikesministrar för att diskutera utformningen av EU:s kommande så kallade strategiska kompass.

Försvarsminister Peter Hultqvist
Försvarsminister Peter Hultqvist företräder Sverige när EU-ländernas försvarsministrar möts inom ramen för EU:s utrikesråd i Bryssel 16 november. Peter Hultqvist deltar också tillsammans med utrikesminister Ann Linde i en diskussion om EU:s försvars- och säkerhetssamarbete som hålls 15 november. Foto: Europeiska unionen

Försvarsministrarna förväntas diskutera EU:s militära träningsinsatser.

Sverige deltar i EU:s militära träningsinsatser i Mali, Somalia och Centralafrikanska republiken. Säkerhetsläget i länderna är utmanande i länderna och regeringen är positiv till att fortsätta att stötta insatserna.

Regeringen står också bakom fortsatta diskussioner i syfte att stötta reformeringen av Ukrainas militära utbildnings- och träningssystem.

Försvarsministrarna kommer ha en informell diskussion med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg.

I anslutning till mötet möts också styrelsen för den Europeiska försvarsbyrån, EDA, i försvarsministerformat. 

Därutöver diskuterade försvarsministrarna EU:s så kallade strategiska kompass tillsammans utrikesministrarna kvällen innan. 
Mer om diskussionen om den strategiska kompassen. 

Försvarsminister Peter Hultqvist företräder Sverige. 

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Slovenska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för EU:s utrikesråd för försvarsfrågor 16 november

Mer om mötet i EU:s utrikesråd för försvarsfrågor den 16 november

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.