Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Artikel från Utrikesdepartementet

Digitala tjänster och marknader på EU:s konkurrenskraftsmöte

Publicerad

När EU:s ministrar med ansvar för den inre marknaden och industri träffas i Bryssel den 25 november förväntas de bland annat att enas om nya regler för digitala tjänster och marknader.

Krister Nilsson. statssekreterare hos utrikeshandelsminister Anna Hallberg, företräder Sverige på mötet.
Krister Nilsson, statssekreterare hos utrikeshandelsminister Anna Hallberg, företräder Sverige på mötet. Bilden är tagen från ett tidigare möte. Foto: Europeiska unionen

Digitala marknader

På mötet väntas ministrarna att anta en allmän inriktning om förslaget om konkurrensdrivna och rättvisa marknader i den digitala sektorn.

Förslaget handlar om en förhandsreglering av stora digitala plattformsföretag och syftar till att säkerställa en konkurrensdriven och rättvis digital sektor i allmänhet men framförallt för grundläggande plattformstjänster. Dessa ska stödja innovation, hög kvalitet på digitala produkter och tjänster, rättvisa priser och valmöjligheter för företags- och slutanvändare i den digitala sektorn och en digital inre marknad.

Regeringen tycker att förslaget är balanserat och att den kompromisstext som ordförandeskapet har presenterat fungerar för beslut om allmän inriktning. Inom kort inleds förhandlingarna med EU-parlamentet om reglerna.

Digitala tjänster

Ministrarna väntas anta en allmän inriktning om förslaget till förordning om en inre marknad för digitala tjänster.

Förslaget syftar till att skapa en inre marknad för digitala tjänster och att harmonisera regler för förmedlingstjänster. Det betyder bland annat att förbättra regler för hantering av innehåll, process för överklagande, transparens och utbyte av information mellan medlemsstater. Förslaget innehåller också skarpare bestämmelser för regelefterlevnad för mycket stora onlineplattformar och mycket stora sökmotorer.

Regeringen stödjer förslaget men anser att tillhandahållare av förmedlingstjänster behöver ta större ansvar för innehåll som är olagligt, samtidigt som yttrande- och informationsfriheten skyddas och den digitala inre marknaden främjas. Inom kort inleds förhandlingarna med EU-parlamentet om reglerna.

EU:s återhämtningsplan och övriga frågor

Ministrarna kommer att hålla en riktlinjedebatt om genomförandet av EU:s återhämtningsplan där ministrarna får möjlighet att redogöra för åtgärder i sina nationella återhämtningsplaner som kommer att bidra till industrins återhämtning och möjliggöra den gröna och digitala omställningen. Därtill kommer ministrarna ta del av en lång rad övriga frågor. Bland annat ska EU-kommissionen redogöra för arbetet med Fit for 55-paketet, företagens hållbarhetsrepportering och konsumentkrediter. Dessutom kommer ministrarna att få information om meddelandet om konkurrenspolitik som EU-kommissionen presenterade förra veckan.

Krister Nilsson, statssekreterare hos utrikeshandelsminister Anna Hallberg, företräder Sverige på mötet.

 

 

 

Slovenska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s konkurrenskraftsråd 25 november

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.