Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Belarus, Västra Balkan och Sahelregionen på EU:s utrikesråd

Publicerad

En bred dagordning låg på bordet när EU-ländernas utrikesministrar möttes den 15 november i Bryssel. De fattade beslut om att utvidga EU:s sanktionskriterier med anledning av situationen på gränsen mellan Polen och Belarus. Situationen på Västra Balkan och i Sahelregionen stod också i fokus.

Mötet inleddes med information från EU:s höga representant om Belarus, Sudan, Etiopien, om Varosha på Cypern samt om sin nyligen genomförda resa till Latinamerika.

Beslut om EU:s sanktionskriterier

Med anledning av att Belarus uppmuntrat till illegal migration till EU via landets EU-gräns och därmed försatt tusentals människor i ett mycket utsatt läge fattade ministrarna beslut om att ändra EU:s sanktionssystem.

- Belarus utnyttjar på ett oacceptabelt sätt människor för att påverka EU. Samtidigt fortsätter repressionen mot den belarusiska befolkningen. Vi är beredda att sätta in sanktioner mot ytterligare personer och företag som är ansvariga så länge inte situationen i Belarus förbättras, sa utrikesminister Ann Linde, i samband med mötet.  

EU har sedan tidigare beslutat om sanktioner mot personer med inflytande över Belarusregimens brutalitet mot sin egen befolkning. Beslutet den 15 november innebär att EU utvidgar kriterierna som kan ligga till grund för sanktioner. Det betyder att EU nu kan fatta beslut om sanktioner som är riktade mot både enskilda personer och organisationer som bidrar till att underlätta för att EU:s yttre gräns passeras olagligt.   

Ann Linde var tydlig om EU:s budskap efter mötet: 

- Vi kommer inte ge vika i kraven på respekt för demokratiska principer och mänskliga rättigheter. Det är också viktigt att humanitär hjälp i form av vatten, mat och filtar når de migranter som nu befinner sig på gränsen mellan Polen och Belarus, sa Ann Linde. 

Västra Balkan

Ministrarna diskuterade den politiska utvecklingen i regionen, bland annat med fokus på Bosnien Hercegovina och hur EU:s engagemang i regionen kan bli starkare och vikten av att reformarbetet fortsätter. Ministrarna var också tydliga med att Kosovo och Serbien genomför ingångna avtal och normaliserar sina relationer.

Sahel

Ministrarna diskuterade den problematiska utvecklingen i Sahel.

Ministrarna var eniga om att fortsätta arbeta enligt den överenskomna strategin för regionen. De var också eniga om att ta fram ett ramverk som gör det möjligt att besluta om sanktioner mot personer som motverkar övergångsprocessen i Mali.

EU:s strategiska kompass

I diskussionen om den så kallade strategiska kompassen på det säkerhet- och försvarspolitiska området deltog både utrikesminister Ann Linde och förvarsminister Peter Hultqvist.

Kompassen är ett led i arbetet för att ge politisk vägledning och stärka den fortsatta utvecklingen av EU:s säkerhets- och försvarssamarbete. Sakfrågorna i kompassen har organiserats i fyra så kallade ”korgar”: krishantering; motståndskraft; förmågeutveckling; och partnerskap.

Diskussionen utgick från ett första utkast. Arbetet med kompassen fortsätter nu i rådets arbetsgrupper för att i nästa steg tas upp på EU-toppmötet i december. Den strategiska kompassen planeras att antas i vår. 

Utrikesministrarna träffade även sina ministerkollegor från länderna i EU:s östliga partnerskap inom ramen för förberedelserna inför partnerskapets toppmöte den 15 december.

Producerat av EU-representationen

Slovenska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s utrikesråd 15 november

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.