Artikel från Utrikesdepartementet

Diskussion om Gulfregionen och EU:s östliga partnerskap på ministermöte

Publicerad

Kabinettssekreterare Robert Rydberg
EU:s östliga partnerskap, EU:s relationer till Gulfregionen och läget i Nicaragua och Etiopien stod på dagordningen när EU:s ministerråd för utrikesfrågor träffades den 18 oktober. Kabinettssekreterare Robert Rydberg företrädde Sverige på mötet. Foto: Sveriges EU-representation

EU:s östliga partnerskap

Under hösten förbereds EU:s toppmöte med östliga partnerskapet som är planerat att hållas den 15 december.

Ministrarna diskuterade prioriteringarna för toppmötet och enades om att EU ska fortsätta att trycka på för demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatsprinciper och korruptionsbekämpning. EU ska också fortsätta arbetet med en långsiktig socioekonomisk återhämtning. Centralt är det fortsatta arbete med vacciner, vaccinintyg och bekämpning av desinformation.

Etiopien

Utvecklingen i Etiopien samt konflikten i norra delen av landet kopplat till gränsdispyten mellan Etiopien och Sudan, inklusive människorättsbrott och krigsförbrytelser, diskuterades liksom möjligheterna för EU att påverka läget i landet liksom införandet av eventuella sanktioner mot landet.

Nicaragua

Ministrarna tog upp utvecklingen i Nicaragua de senaste månaderna där frihetsberövanden av oppositionspolitiker, journalister och människorättsförsvarare oroar och där följden har blivit ett tydligt begränsat utrymme för det civila samhället. Landet går mot ett allmänt val i november 2021.      

Kabinettsekreterare Robert Rydberg företrädde Sverige vid mötet som ägde rum i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Slovenska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s ministerråd för utrikesfrågor 18 oktober

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.