Artikel från Utrikesdepartementet

Gulfen, Östliga partnerskapet och Etiopien på EU-möte

Publicerad

När EU-ländernas utrikesministrar den 18 oktober står EU:s relation till Gulfregionen på dagordningen. Ministrarna kommer också att diskutera prioriteringarna för det kommande toppmötet om Östliga partnerskapet i december. Konflikten i norra Etiopien och den instabila situationen i Nicaragua är andra frågor vid mötet.

Kabinettsekreterare Robert Rydberg
Kabinettsekreterare Robert Rydberg företräder Sverige på mötet i EU:s utrikesråd 18 oktober. Mötet handlar bland annat om EU:s relationer till Gulfregionen och prioriteringar för det östliga partnerskapet. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Gulfen

Ministrarna kommer att diskutera relationen mellan EU och Gulfregionen. EU:s höga representant Josep Borrell väntas återrapportera från sin resa till regionen i månadsskiftet september-oktober. Ett gemensamt meddelande från EU-kommissionen och Josep Borrell om Gulfregionen väntas under första halvåret 2022. 

EU:s östliga partnerskap

Ministrarna kommer att diskutera prioriteringarna inför det kommande toppmötet om Östliga partnerskapet den 15 december i år.

Centralt för samarbetet med länderna i partnerskapet är att stärka ländernas motståndskraft, stödja en grön omställning och en hållbar socio-ekonomisk utveckling efter pandemin. Grundläggande för samarbetet mellan EU och Östliga partnerskapet är att det vilar på EU:s grundläggande värderingar om demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatens principer och jämställdhet.

Etiopien

Utvecklingen i Etiopien samt konflikten i norra delen av landet kopplat till gränsdispyten mellan Etiopien och Sudan kommer att diskuteras.

Frågan är bland annat hur EU ska förhålla sig till den uppkomna situationen och unionens möjlighet att påverka läget i landet. Omfattande övergrepp och kränkningar av mänskliga rättigheter har rapporterats i området och den utredning som genomförts av FN och Etiopiens kommission för mänskliga rättigheter är också på dagordningen. 

Nicaragua

Ministrarna kommer också att ta upp utvecklingen i Nicaragua de senaste månaderna där frihetsberövanden av oppositionspolitiker, journalister och människorättsförsvarare oroar och där följden har blivit ett tydligt begränsat utrymme för det civila samhället. Landet går mot ett allmänt val i november 2021.      

Kabinettsekreterare Robert Rydberg företräder Sverige vid mötet som äger rum i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Slovenska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för EU:s utrikesråd den 18 oktober

Mer om EU:s utrikesråd den 18 oktober

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.