Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Försvarsministern på återinvigningen av Älvsborgs amfibieregemente

Publicerad

Försvarsmaktens närvaro i hela Sverige ska förstärkas, och sex tidigare existerande förband återetableras med start i år. Den 1 oktober besökte försvarsminister Peter Hultqvist Göteborg för att delta i återinvigningen av Älvsborgs amfibieregemente.

Peter Hultqvist i talarstol utomhus med publik i militärkläder.
Försvarsminister Peter Hultqvist talar på återinvigningen av Älvsborgs amfibieregemente. Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten

Den säkerhetspolitiska situationen i Sveriges närområde har över tid försämrats. Regeringen föreslog därför i Totalförsvarsproposition 2021–2025 omfattande satsningar för att höja Sveriges försvarsförmåga. Propositionen låg till grund för riksdagens försvarsbeslut i december 2020.

– Arbetet med att omsätta försvarsbeslutet i praktiken har pågått med hög intensitet och med många parter inblandade, det är en komplex process. En betydande del är återetableringen av sex förband och återinvigningarna är ett kvitto på att försvarsbeslutet nu implementeras med kraft, säger Peter Hultqvist.

Förbanden det rör sig om är:

  • Bergslagens artilleriregemente (A9) i Kristinehamn
  • Dalregementet (I13) i Falun
  • Norrlands dragonregemente (K4) i Arvidsjaur
  • Upplands flygflottilj (F16) i Uppsala
  • Västernorrlands regemente (I21) i Sollefteå med utbildningsdetachement i Östersund
  • Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4) i Göteborg

Den 1 oktober besökte försvarsministern Göteborg och återinvigningen av Älvsborgs amfibieregemente. Regementet avvecklades 2004 men ska nu hysa en amfibiebataljon igen.

– Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Sveriges förmåga att hantera höjd beredskap och ytterst krig behöver stärkas på bred front, säger Peter Hultqvist.

Under de kommande månaderna kommer försvarsministern att besöka de övriga förbanden som återetableras.