Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog i Natos försvarsministermöte

Publicerad

Den 21–22 oktober deltog försvarsminister Peter Hultqvist i Natos försvarsministermöte i Bryssel. Försvarsministern var inbjuden till en särskild session vid mötet om partnerskapet mellan EU och Nato.

Peter Hultqvist hälsar på Jens Stoltenberg.
Försvarsminister Peter Hultqvist hälsar på Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg. Foto: Nato

Tillsammans med sin finska försvarsministerkollega och EU:s höge representant Josep Borrell deltog försvarsministern i mötets session om gemensamma geostrategiska utmaningar. Dessutom diskuterades under denna session möjligheter för närmare samarbete mellan EU och Nato i ljuset av framtagandet av Natos strategiska koncept och EU:s strategiska kompass.

Försvarsministern framhöll vid mötet vikten av transatlantiskt samarbete och att utveckla samarbetet mellan EU och Nato rörande gemensamma säkerhetsutmaningar.

– Partnerskapet med Nato är en viktig del av den svenska säkerhets- och försvarspolitiken, och vi kommer fortsätta att fördjupa det, säger försvarsministern.

Fakta och genvägar

Sverige är sedan 2014, liksom Finland, så kallad Enhanced Opportunities Partner till Nato.