Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Artikel från Utrikesdepartementet

Anna Hallberg tog emot Rysslands handelsminister

Publicerad

Fredagen 15 oktober tog utrikeshandelsminister Anna Hallberg emot Rysslands industri- och handelsminister Denis Manturov i Stockholm. De höll ett möte för den svensk-ryska styrkommittén för handel och ekonomiskt samarbete.

Anna Hallberg och Denis Manturov  skakar hand i en trappa
Rysslands handels- och industriminister Denis Manturov togs emot av utrikeshandelsminister Anna Hallberg på Utrikesdepartementet i Stockholm. Regeringskansliet/Ninni Andersson

Styrkommittén för handel och ekonomiskt samarbete bildades 1993 och omfattar flera arbetsgrupper där det ekonomiska utbytet löpande diskuteras. Senast ett plenarmöte hölls i styrkommittén var 2013 i Sankt Petersburg.

Under dagens möte etablerades två nya arbetsgrupper – en arbetsgrupp för klimat och hållbarhet och en arbetsgrupp för forskning och högre utbildning. Just klimat, miljö och hållbarhet är en röd tråd i Sveriges samarbete med Ryssland och nu får dessa frågor en formell roll under styrkommittén.

- Jag välkomnar den nya arbetsgrupp om klimat och hållbarhet som inrättas under den svensk-ryska styrkommittén. Genom att arbeta tillsammans kan vi minska de globala utsläppen och skapa fler gröna jobb. Det är också glädjande att vi har en ny arbetsgrupp om forskning och högre utbildning, där det finns goda möjligheter till samverkan säger Anna Hallberg.

Under besöket framförde Anna Hallberg regeringens syn på Rysslands agerande i och omkring Ukraina och behandlingen av Navalnyj, liksom den allvarliga situationen för mänskliga rättigheter och demokrati i Ryssland.