Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Utbildningsdepartementets samlade budgetsatsningar 2022

Publicerad

Regeringens utbildningspolitik ska befästa Sveriges position som ledande kunskaps- och forskningsnation. I budgetpropositionen för 2022 föreslås en rad satsningar för höjda kunskapsresultat och stärkt jämlikhet, utbildning som rustar för framtidens arbetsmarknad, bättre möjligheter till utbildning i hela landet, ett nytt omställningsstudiestöd och ökat anslag till rymd- och klimatforskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.