Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Artikel från Finansdepartementet

Regeringen fortsätter stötta svenska jobb och företag genom krisen

Publicerad

Regeringen har vidtagit krisåtgärder av historisk storlek för att stötta svenska jobb och företag under pandemin. I slutet av september ska flera restriktioner i samhället tas bort. Då genomförs också förändringar i stöden till företag.

Regeringens krisåtgärder under pandemin uppgår hittills till nästan 400 miljarder kronor i budgetära satsningar, varav nästan 150 miljarder kronor har avsatts för att stötta svenska jobb och företag. Utöver det har regeringen infört likviditets- och kapitalförstärkningar och garantier på omkring 1 000 miljarder kronor.

Vid en pressträff den 17 september presenterade finansminister Magdalena Andersson och socialminister Lena Hallengren en antal nyheter ur den kommande budgeten, bland annat om regeringens fortsatta beredskap för att hantera pandemin.  

Från enskilda stöd till mer generella stimulanser

Även om läget fortfarande är osäkert talar mycket för att en väg ut ur pandemin nu kan vara inom räckhåll. När flera restriktioner i samhället tas bort i slutet av september, genomförs förändringar i stöden till företag. 

- När svenska folket nu vaccinerar sig och restriktionerna kan släppas får stödåtgärderna en annan inriktning, men det är inte läge att släppa gasen än, säger finansminister Magdalena Andersson.

I slutet av september löper bland annat det förstärkta stödet vid korttidsarbete, s.k. korttidspermittering, omställningsstödet och omsättningsstöden ut. Samtidigt har regeringen meddelat att andra stöd förlängs eller justeras. Exempelvis föreslås återbetalningstiden för skatteanstånden förlängas ännu en gång och regeringen vill sänka arbetsgivaravgifterna för unga ytterligare under nästa sommar för att stötta branscher som sysselsätter många ungdomar. Det kommer också att vara möjligt för arbetsgivare att använda det ordinarie stödet för korttidsarbete som infördes i april 2020.

I den kommande budgeten finns också bredare satsningar för att stimulera ekonomin i helhet. Exempelvis investeringar i den gröna omställningen, höjda generella statsbidrag till kommuner och regioner samt riktade satsningar som exempelvis äldreomsorgslyftet.

- Forskning visar att de mest effektiva sätten för att stötta återhämtningen, stimulera tillväxt och sysselsättning är offentliga investeringar och offentlig konsumtion, säger Magdalena Andersson

Tillskott för regional utveckling i syfte att stötta små och medelstora företag

I den kommande budgeten kommer regeringen också att föreslå ett tillskott för regional utveckling på 500 miljoner kronor för 2022 som ska användas för att stötta små och medelstora företag i behov av en återstart efter pandemin. Det kan till exempel handla om stöd till investeringar eller kostnader kopplade till affärs- och marknadsutveckling. Regionerna beslutar om åtgärder utifrån sina regionala prioriteringar men åtgärderna ska vara i linje med Sveriges klimatomställning och hänsyn ska tas till miljöeffekter. Fördelningen av pengarna sker utifrån folkmängden i länen. Satsningen ska bidra till att skapa förutsättningar för en fortsatt grön återstart i hela Sverige.

Inget förslag om kemikalieskatt i denna budget

En annan nyhet i den kommande budgeten är att regeringen rullar tillbaka aviseringen av skatten på kemikalier i skor och kläder, som enligt budgetpropositionen 2021 var planerad att införas från och med nästa år. Regeringen ser flera praktiska problem med genomförandet av skatten. Exempelvis skulle det vara svårt att få förslaget att fungera vid privatimport från länder utanför EU till följd av förändrade tullregler. Skatten beräknades medföra ökade skatteintäkter på omkring 1 miljard kronor.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.