Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Artikel från Socialdepartementet

Reformer för ökad välfärd inom folkhälsa och sjukvård - Budgeten 2022

Publicerad

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2022 en rad förslag som ska öka välfärden i Sverige. Här kan du läsa om några av förslagen inom folkhälsa och sjukvård.

Införd familjevecka och fem miljarder för att stärka sjukvården

Regeringen föreslår ytterligare fem miljarder för att stärka sjukvården i budgetpropositionen för 2022. Det handlar bland annat om satsningar på jämställd vård och förlossningsvård, satsningar på sjukvårdspersonalens vidareutbildning och medel till sjukvården för att hantera den vård som fått skjutas upp på grund av pandemin. Regeringen aviserar i budgetpropositionen också införandet av den så kallade familjeveckan under 2022 för att underlätta barnfamiljers vardag.

Pressmeddelande: Införd familjevecka och fem miljarder för att stärka sjukvården

Fortsatt beredskap för att hantera covid-19-pandemin

Regeringen föreslår stora satsningar på att hantera covid-19-pandemin eftersom den fortfarande är en stor utmaning i Sverige såväl som globalt. Bland annat föreslås ytterligare medel till vaccin och vaccinationer, storskalig smittspårning och testning samt förstärkning till myndigheter som har centrala uppgifter i hanteringen av pandemin. Regeringen föreslår också förlängt undantag i sjukförsäkringen vid uppskjuten vård och rehabilitering och förlängd möjlighet till ersättning när skola eller förskola stänger.

Pressmeddelande: Fortsatt beredskap för att hantera covid-19-pandemin

Regeringen förlänger satsningarna på psykisk hälsa till 2024

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen fortsatta satsningar för att stärka arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention. För 2023 och 2024 föreslår regeringen att fortsatt avsätta 1,5 miljarder kronor per år för satsningarna på bland annat att utveckla och stärka primärvårdens arbete med psykisk hälsa och ohälsa.

Pressmeddelande: Regeringen förlänger satsningarna på psykisk hälsa till 2024 

Långsiktig finansiering av pollenövervakningen i Sverige

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 att Naturhistoriska riksmuseet tillförs 15 miljoner kronor årligen från och med 2022 för att samordna pollenövervakningen i Sverige. Regeringen tar därmed ett samlat och långsiktigt ansvar för finansiering och producering av pollenprognoser i hela landet.

Pressmeddelande: Långsiktig finansiering av pollenövervakningen i Sverige 

 

Avgiftsfri pneumokockvaccinering för +75 år och medicinska riskgrupper

Regeringen avser att införa ett särskilt vaccinationsprogram med avgiftsfri pneumokockvaccinering för medicinska riskgrupper och 75-åringar. Vaccinationer inom ramen för det särskilda vaccinationsprogrammet beräknas kunna börja hösten 2022. Finansieringen av vaccinationerna föreslås ske via det generella statsbidraget med 40 miljoner kronor per år från och med 2022.

Pressmeddelande: Stora satsningar på välfärden och äldreomsorgen