Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Gemensamma säkerhetsutmaningar och fördjupat samarbete i fokus på årets ministermöte inom försvarssamarbetet EI2

Publicerad

När de 13 medlemsländerna inom European Intervention Initiative (EI2) höll sitt årliga toppmöte i Stockholm stod gemensamma säkerhetsutmaningar och vidareutveckling av EI2-samarbetet på agendan. Sverige och försvarsminister Peter Hultqvist stod som värd för mötet.

Ministrar och delegationsledare står på trappan till Karlbergs slott, Stockholm.
Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist och Frankrikes försvarsminister Florence Parly tillsammans med ministrar och delegationsledare från Belgien, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Storbritannien och Italien vid Karlbergs slott, Stockholm. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

EI2 är ett multilateralt försvarssamarbete med 13 medlemsländer i Europa, vars fokus är att utveckla en gemensam strategisk kultur och därigenom stärka förmågan att agera tillsammans i händelse av en kris eller konflikt.

På mötet i Stockholm den 24 september deltog försvarsministrar och andra representanter för de olika medlemsländerna för att diskutera aktuella säkerhetsutmaningar för Europa och den framtida utvecklingen av EI2.

– I dag har vi träffats för diskussioner om de viktigaste försvars- och säkerhetspolitiska utmaningarna just nu, det har bland annat handlat om situationen i Afghanistan, Mali och Moçambique. Vi har även diskuterat desinformation och det ökade hot som det innebär, liksom hur vi kan fortsätta utveckla samarbetet inom EI2, säger Peter Hultqvist.

Mötet på Karlbergs slott i Stockholm samlade representanter för Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Storbritannien och Tyskland, förutom Sverige.

I anslutning till mötet skrev Sverige och Portugal under ett bilateralt avtal om försvarssamarbete.

Avtalet är tillgängligt på government.se.

Om EI2

European Intervention Initiative (EI2) är ett självständigt försvarssamarbete mellan 13 länder, som syftar till att utveckla en gemensam strategisk kultur och därmed stärka den gemensamma förmågan att agera militärt i händelse av en kris eller konflikt. EI2 är ett komplement till andra organisationer som EU och NATO.