Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Artikel från Finansdepartementet

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under juni–augusti 2022

Publicerad

Många av de branscher där unga arbetar har drabbats särskilt hårt under krisen. För att ytterligare stödja återhämtningen och stötta företag med många unga anställda kommer regeringen förslå en förstärkning av den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för unga även nästa sommar. Förstärkningen ska gälla under juni-augusti 2022.

Nedsättningen föreslås utformas på samma sätt som den förstärka nedsättningen som gällde under juni–augusti 2021 och innebär att endast ålderspensionsavgiften på 10,21 procent ska betalas på ersättning som utges till unga under dessa månader. Genom att redan nu avisera satsningen till sommaren 2022 kan arbetsgivare i god tid planera sin verksamhet därefter.

Regeringen avser att återkomma till riksdagen med ett förslag under 2022. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juni 2022 och tillämpas på ersättning som utges efter den 31 maj 2022. Förslaget bedöms minska skatteintäkterna med 1,55 miljarder kronor 2022.

Läs mer om de tidigare förslagen om tillfällig samt förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter:

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga tidigareläggs

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga juni-augusti 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.