Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Artikel från Justitiedepartementet

EU:s migrationsministrar diskuterade Afghanistan

Publicerad

När justitie- och migrationsminister Morgan Johansson träffade sina EU-kollegor på ett extrainsatt rådsmöte i Bryssel 31 augusti diskuterade de situationen i Afghanistan. Ministrarna antog också ett uttalande i frågan.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson sitter i mötessalen.
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson företrädde Sverige på rådsmötet i Bryssel. Foto: EU-representationen

Ministrarna tog upp prioriterade åtgärder på migrations- och säkerhetsområdet med anledning av den senaste utvecklingen i Afghanistan. Diskussionen handlade bland annat om utökat stöd till värdländer för flyktingar i närområdet och till internationella organisationer.

– Jag tror att det viktigaste just nu är att förebygga en humanitär kris i Afghanistan och närområdet, så att vi inte får en situation där hundratusentals, kanske miljontals människor lämnar Afghanistan och blir fast i flyktingläger utanför Afghanistan. Därför är stödet till FN-organisationer så oerhört viktigt för att förebygga det, sa justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i samband med mötet.

På mötet antog ministrarna också ett uttalande.

Uttalande om situationen i Afghanistan

I uttalandet betonar ministrarna att evakueringen av EU-medborgare och i möjligaste mån afghanska medborgare som har samarbetat med EU och dess medlemsstater, och deras familjer, är och kommer fortsatt vara en prioriterad fråga.

Som en omedelbar prioritering kommer EU att fortsätta att samordna med internationella partner, särskilt FN och dess organ, vad gäller stabiliseringen i regionen och se till att humanitärt bistånd når sårbara befolkningsgrupper, särskilt kvinnor och barn, i Afghanistan och i grannländerna.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson representerade Sverige på mötet i Bryssel.

Slovenska ordförandeskapet

Rådets uttalande om situationen i Afghanistan

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.