Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Beslut om EU:s globala strategi för forskning

Publicerad

EU-ländernas forskningsministrar träffas den 28 september för att fatta beslut om EU:s globala strategi för forskning och innovation. De ska också diskutera det så kallade Europeiska forskningsområdet, ERA. Mötet äger rum i Bryssel och Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, företräder Sverige.

Matilda Ernkrans
Forskningsminister Matilda Ernkrans företräder Sverige när EU-ländernas forskningsministrar möts i Bryssel 28 september. De ska bland annat fatta beslut om EU:s globala strategi för forskning och innovation. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Global strategi för forskning och innovation

På mötet förväntas ministrarna anta rådslutsatser om EU:s globala strategi för forskning och innovation som hör samman med genomförandet av EU:s ramprogram för forskning, Horisont Europa.    

Förslaget till slutsatser uppmärksammar bland annat vikten av öppenhet i samarbeten inom forskning och innovation enligt principen ”så öppen som möjligt, så stängt som nödvändigt”.
Förslaget till slutsatser trycker också på akademisk frihet, vetenskaplig excellens, tillgång till öppna data, jämställdhet och etik.

Regeringen ser positivt på strategin. Regeringen anser att fortsatt utveckling av det globala samarbetet är viktigt och att det finns behov av att etablera multilaterala forsknings- och innovationssamarbeten med fokus på globala utmaningar. Det har inte minst Covid-19-pandemin och klimatkrisen visat.

Regeringen anser att öppenheten inom forskningssamarbete inte får begränsas i onödan eftersom det kan vara negativt för EU:s konkurrenskraft och vetenskapliga utveckling. Regeringen stödjer EU-kommissionens initiativ om att utveckla frivilliga riktlinjer för att hantera otillåten påverkan från främmande makt och att detta ska ske i nära samarbete med EU:s medlemsländer och andra intressenter. Regeringen anser att begränsningar av deltagande i Horisont Europa för europeiska företag med ägarbild utanför EU endast får ske i yttersta undantagsfall och inom synnerligen säkerhetskänsliga områden.

Styrning av Europeiska forskningsområdet, ERA

ERA handlar om att medlemsländerna tillsammans med EU-kommissionen ska utforma och genomföra initiativ och anpassa nationella åtgärder, investeringar och reformer i strävan efter gemensamma mål.

Ministrarna kommer att diskutera ERA:s styrning och implementering. Inför diskussionen har det slovenska ordförandeskapet tagit fram ett underlag med fokus på medlemsländernas inflytande och åtaganden, deltagande på nationell och europeisk nivå samt tredje länders deltagande.

Regeringen anser att ERA är av stor betydelse för att ny kunskap ska komma samhället och invånare till nytta. Regeringen anser också att ERA ska stärka EU:s konkurrenskraft och näringslivets förmåga att möta olika samhällsutmaningar. Regeringen konstaterar att en stor del av utvecklingen av ERA är ett nationellt ansvar.

Ministrarna kommer också att få en uppdatering av pågående förhandlingar inom Horisont Europa som handlar om dels gemensamma företag och dels associering av länder som står utanför EU. 

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Slovenska ordförandeskapet

Mer om EU:s konkurrenskraftsråd om forskning

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.