Artikel från Justitiedepartementet

Situationen i Afghanistan på extrainkallat EU-möte

Publicerad

Med anledning av händelseutvecklingen i Afghanistan har det slovenska EU-ordförandeskapet kallat till ett extrainsatt möte i rådet för rättsliga och inrikes frågor tisdagen den 31 augusti. På mötet ska justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och hans ministerkollegor diskutera situationen i Afghanistan och anta ett uttalande.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson träffar på tisdagen sina EU-kollegor i Bryssel för att diskutera situationen i Afghanistan. Magnus Liljegren/Regeringskansliet

På rådsmötet i ska ministrarna diskutera situationen i Afghanistan och prioriterade åtgärder på framförallt migrations- och säkerhetsområdet.

Regeringen vill att rådet antar ett balanserat uttalande som uttrycker oro för situationen i Afghanistan, ger en tydlig signal om stöd till Afghanistans befolkning och den närliggande regionen samt förbereder för en konkret handlingsplan för migrationsfrågorna i regionen samt understryker vikten av samarbete för att skydda EU:s medborgare mot eventuella säkerhetshot. Regeringen stödjer också ett uttalande som understryker behovet av stöd och skydd för de som behöver, i linje med EU:s lagstiftning och internationella åtaganden.

En väl fungerande ordning för migrationspolitiken inom EU är beroende av ett stärkt samarbete med strategiskt utvalda partnerländer. Regeringen välkomnar därför ett fördjupat samarbete med länder i Afghanistans närområde för att motverka grundorsaker till irreguljär migration och tvångsfördrivning och för att stärka dessa länders egen kapacitet att hantera alla aspekter av migration. Organisationer som FN:s flyktingkommissariat UNHCR och FN:s migrationsorganisation IOM spelar i detta sammanhang en mycket viktig roll.

Regeringen vill se ett utökat antal vidarebosättningsplatser i EU. Vidarebosättning är ett viktigt sätt att visa solidaritet och är en säker och laglig väg in i EU för personer i behov av internationellt skydd.

Den aktuella situationen i Afghanistan har tydliggjort behovet av att snabbt komma vidare i arbetet med EU:s migrations- och asylpakt och att uppnå konkreta resultat i förhandlingarna om såväl de interna som externa aspekterna av migrationsfrågan.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson företräder Sverige på mötet i Bryssel.

Slovenska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning inför rådets möte för RIF-rådet 31 augusti

Mer om mötet i RIF-rådet 31 augusti

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)