Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Artikel från Finansdepartementet

Penningtvätt och ekonomisk återhämtning på videomöte

Publicerad

När EU:s ekonomi- och finansministrar träffas på ett videomöte 26 juli står ekonomisk återhämtning i EU på agendan. Finansministrarna kommer även få en presentation av ett nytt paket om att bekämpa penningtvätt och terrorism.

Statssekreterare Max Elger representerar Sverige på videomötet. Bilden är från ett tidigare möte.
Statssekreterare Max Elger representerar Sverige på videomötet. Bilden är från ett tidigare möte. Foto: Europeiska unionens råd

Ekonomisk återhämtning i EU

På mötet i Ekofinrådet ska EU:s finansministrar diskutera den ekonomiska återhämtningen i EU. De kommer att fokusera på genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens. Faciliteten är huvuddelen i det återhämtningspaket som EU:s stats- och regeringschefer kom överens om i juli 2020 och ska, via bidrag och lån, stödja offentliga investeringar och reformer i medlemsländerna.

De flesta av EU:s medlemsländer har nu lämnat in sina nationella återhämtningsplaner till EU-kommissionen, som har börjat granska planerna och lagt fram förslag till rådets genomförandebeslut på flera av dessa. På mötet i Ekofinrådet ska finansministrarna ta ställning till förslagen om att slutgiltigt godkänna återhämtningsplanerna från Cypern, Kroatien, Slovenien och Litauen. På mötet den 13 juli godkände rådet tolv medlemsländers återhämtningsplaner.

Regeringen anser att det är viktigt att EU-kommissionen gör en noggrann granskning av medlemsländernas återhämtningsplaner så att de uppfyller kriterierna för att få stöd i förordningen om EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Regeringen instämmer med EU-kommissionens bedömning att de fyra medlemsländernas återhämtningsplaner uppfyller kriterierna och kan därför ställa sig bakom förslagen till genomförandebeslut.

Penningtvätt

EU-kommissionen kommer att presentera ett lagstiftningspaket med förslag för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism för ministrarna på mötet.

Regeringen stödjer viljan att stärka EU-reglerna för att kämpa mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Statssekreterare Max Elger representerar Sverige på videomötet den 26 juli.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Slovenska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning

Mer om mötet i Ekofin 26 juli

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.