Artikel från Socialdepartementet

Lättläst om corona-viruset, 23 juni 2021

Publicerad

Här kan du läsa nyheter om coronaviruset och om sjukdomen covid-19. Datum i rubriken visar när vi skrev artikeln.

Corona-regler blir kvar
inom social-försäkringen

Regeringen förlänger nu
flera corona-åtgärder.

Det här blir kvar till
30 september 2021:

 • Pengar för karens-dag för anställda.
 • Pengar till egen-företagare
  för de första 14 karens-dagarna.
 • Pengar till risk-grupper.
 • Pengar till vissa anhöriga till riskgrupper.
 • Tid när du inte behöver läkar-intyg.
 • Pengar till företag
  för deras höga kostnader för sjuk-lön.

Undantag i sjuk-försäkringen
blir kvar till 31 december 2021:

 • Regler vid inställd vård.
 • Regler vid inställd rehabilitering.

Det är bra om barn från 16 år
får vaccin

Folkhälsomyndigheten föreslår
att barn som fyller 16 i år
blir vaccinerade.
Det sa de den 22 juni.

Myndigheten föreslår också
att vissa barn från 12 år
får vaccin.
Det är barn som har
vissa lung-sjukdomar,
till exempel.

Vaccinations-bevis
för att resa inom EU
är klara från 1 juli

Den 1 juli kommer
de nya vaccinations-bevisen.

Bevisen kommer att finnas på
www.covidbevis.se.

Lite senare kommer du också
att kunna hitta andra bevis på samma plats:

 • Bevis om att ett covid-test visar
  att du inte har covid
 • Bevis om du har haft covid
  och blivit frisk igen.

Pengar om du skulle få
en skada av covid-vaccin

Mediciner och vaccin kan göra
att några får en skada.
Det är ovanligt att det händer, 
men det kan hända.

Regeringen föreslår därför en ny lag.
Du ska kunna få pengar från staten
om du skulle få en skada av
vaccin mot covid-19.

Du ska kunna få lika mycket
som vid godkända skador
av andra läkemedel.

Hur mycket vaccin
behöver vi i Sverige?

Regeringen har gett ett nytt uppdrag
åt Folkhälsomyndigheten.
De ska veta
hur mycket covid-vaccin
vi kommer att behöva.

Det här ska myndigheten titta på:

• Hur länge är vi skyddade av vaccinen?
• Hur sprider sig smittan?
• Hur påverkar nya virus-sorter?
• Vilka grupper behöver få vaccin?

Mer kunskap om vaccination

Det finns grupper i Sverige
där många inte vaccinerar sig.
De kan bli svårt sjuka.
De kan också sprida covid
till andra.

Vi behöver därför
ge kunskap om vaccin
till de här grupperna.

Regeringen föreslår att
Folkhälsomyndigheten får
20 miljoner kronor till i år.
De ska använda pengarna
till att informera.