Artikel från Utrikesdepartementet

Digital teknik, Etiopien och strategiska kompassen på EU-möte

Publicerad

Utvecklingen i Etiopien är en av frågorna som utrikesminister Ann Linde ska diskutera med sina utrikesministerkollegor när de möts i Bryssel 12 juli. Utrikesministrarna ska även ta upp ny teknik ur ett geopolitiskt perspektiv och EU:s strategiska kompass samt ha en informell lunch med Israels nye utrikesminister Yair Lapid.

Utrikesminister Ann Linde på ministerrådet i Bryssel
Utrikesminister Ann Linde deltar i mötet i EU:s utrikesråd 12 juli. Foto: EU-representationen

Aktuella frågor

Som vanligt inleder EU:s höga representant Josep Borrell med att kommentera ett antal aktuella frågor. Denna gång väntas den höga representanten bland annat kommentera situationen i Afghanistan och Libanon. Litauens, Rumäniens och Österrikes utrikesministrar kommer även att informera om sina resor till södra Kaukasus.

Geopolitik och ny digital teknik

Utrikesministrarna inleder mötet med en diskussion om geopolitik och ny digital teknik. Teknologifrågor påverkar i växande utsträckning utrikes- och säkerhetspolitiken och EU:s roll behöver därför stärkas på området, anser regeringen. Bland annat anser regeringen att EU bör fördjupa partnerskapet med länder utanför EU, i synnerhet USA, samt stärka EU:s förutsättningar att förebygga, hantera och bemöta cyberhot med diplomatiska medel.

Ministrarna ska även anta slutsatser om global konnektivitet, vilket handlar om att EU i högre utsträckning än idag ska koppla sig samman med omvärlden.

Etiopien

Utrikesministrarna ska sedan diskutera utvecklingen i Etiopien och EU:s förhållningssätt till landet.

Regeringen verkar för ett samlat, aktivt och långsiktigt EU-engagemang i Etiopien. Det är viktigt att EU upprätthåller kontakterna med Etiopien och kravet på vapenvila och tillbakadragande av eritreanska trupper. EU bör vidare kräva skydd av civila och obehindrat tillträde för humanitära aktörer till alla drabbade områden i Tigray. Parterna måste respektera de mänskliga rättigheterna och den humanitära rätten.

Den strategiska kompassen

På mötet kommer utrikesministrarna även att diskutera EU:s säkerhets- och försvarspolitiska samarbete med fokus på den strategiska kompassen.

Regeringen stödjer utvecklingen av en tydligare strategisk inriktning på EU:s säkerhets- och försvarspolitiska samarbete och understryker behovet av ett starkt EU som bidrar till att främja fred och säkerhet både i närområdet och globalt.

Utrikesminister Ann Linde representerar Sverige på mötet.

Slovenska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för mötet i utrikesrådet 12 juli

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Mer om mötet i utrikesrådet 12 juli

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.