Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Artikel från Finansdepartementet

Beslut om återhämtningsplaner på EU:s finansministermöte

Publicerad

När finansminister Magdalena Andersson träffar sina EU-kollegor på Ekofinrådet i Bryssel 13 juli står den ekonomiska återhämtningen i EU på dagordningen. Finansministrarna ska diskutera genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens och anta rådsbeslut om tolv medlemsländers återhämtningsplaner.

Finansminister Magdalena Andersson intervjuas av media inför Ekofinrådet i juni 2021
Finansminister Magdalena Andersson deltar i eurogruppens möte och Ekofinrådet 12-13 juli. Foto: EU-representationen

Ekonomisk återhämtning i EU

På mötet i Ekofinrådet ska EU:s finansministrar diskutera den ekonomiska återhämtningen i EU. De kommer att fokusera på genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens. Faciliteten är huvuddelen i det återhämtningspaket som EU:s stats- och regeringschefer kom överens om i juli 2020 och ska, via bidrag och lån, stödja offentliga investeringar och reformer i medlemsländerna.

De flesta av EU:s medlemsländer har nu lämnat in sina nationella återhämtningsplaner till EU-kommissionen, som har börjat granska planerna och lagt fram förslag till rådets genomförandebeslut för tolv av dessa. På mötet i Ekofinrådet ska finansministrarna ta ställning till förslagen om att slutgiltigt godkänna dessa tolv medlemsländers återhämtningsplaner. De tolv medlemsländerna är Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Italien, Lettland, Luxemburg, Portugal, Slovakien, Spanien, Tyskland och Österrike. Fler rådsbeslut väntas under sommaren.

Regeringen anser att det är viktigt att EU-kommissionen gör en noggrann granskning av medlemsländernas återhämtningsplaner så att de uppfyller kriterierna för att få stöd i förordningen om EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Regeringen instämmer med EU-kommissionens bedömning att de tolv medlemsländernas återhämtningsplaner uppfyller kriterierna och kan därför ställa sig bakom förslaget till genomförandebeslut.

Hållbar finansiering

Den 6 juli presenterade EU-kommissionen ett paket för hållbar finansiering som innehåller en strategi för finansiering av omställningen till en hållbar ekonomi och ett förslag till en EU-gemensam standard för gröna obligationer. På mötet ska EU-kommissionen presentera paketet för ministrarna.

Regeringen välkomnar att EU-kommissionen tagit fram en strategi för finansiering av klimatomställningen. Finansmarknaden har en viktig roll att spela i denna omställning, bland annat genom att styra kapital till hållbara investeringar.

Den europeiska planeringsterminen och uppföljning av G20-möte

Ministrarna förväntas på Ekofinrådet godkänna slutsatser om 2021 års djupgående översyner inom ramen för den europeiska planeringsterminen.

Ministrarna kommer också att få information om resultatet av mötet mellan G20-ländernas finansministrar och centralbankschefer den 9–10 juli 2021.

Dessutom kommer det slovenska ordförandeskapet att presentera sitt arbetsprogram på ekofinområdet samt informera om hur arbetet går med aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster.

Finansminister Magdalena Andersson företräder Sverige på mötet i Bryssel. Hon deltar också i eurogruppens möte som dagen före träffas i ett så kallat inklusivt format där också de länder som inte har euron som valuta deltar. På dagordningen står bland annat en diskussion om ekonomisk och finansiell politik med USA:s finansminister Janet Yellen.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Slovenska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för Ekofinrådet 13 juli

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Mer om mötet i Ekofinrådet 13 juli

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.