Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Vad gör regeringen åt kriminaliteten?

Publicerad

Socialminister Lena Hallengren berättar om regeringens förebyggande insatser bland barn och unga för att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället.