Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Uppföljning av sociala toppmötet och minimilöner på EU-möte

Publicerad

När arbetsmarknadsminister Eva Nordmark träffar sina ministerkollegor i Luxemburg den 14 juni ska de bland annat diskutera uppföljningen av det sociala toppmötet i Porto och förslaget till direktiv om tillräckliga minimilöner.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Uppföljning av det sociala toppmötet i Porto

Ministrarna ska diskutera uppföljningen av det sociala toppmötet i Porto, som ägde rum den 7–8 maj i år. Diskussionen handlar om nästa steg i arbetet med att genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter samt vilken roll arbetsmarknads- och socialminstrar ska ha i det fortsatta arbetet.

Regeringen kommer lyfta fram det nationella ansvaret och arbetsmarknadens parters roll på sysselsättnings- och socialpolitiska området på mötet. Regeringen kommer även lyfta vikten av den europeiska planeringsterminen för uppföljning av de nya EU-övergripande målen för sysselsättning, kompetens och fattigdomsminskning som informella Europeiska rådet ställde sig bakom vid sitt möte i Porto den 8 maj.

Minimilöner

Ministrarna ska ha en debatt om förslaget till direktiv om tillräckliga minimilöner i EU.

Regeringen planerar att göra ett inlägg på mötet för att värna om den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark företräder Sverige på mötet.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Portugisiska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning till rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård och konsumentfrågor (EPSCO)

Mer om mötet i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård och konsumentfrågor (EPSCO)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.