Statligt researrangörslån

Publicerad Uppdaterad

Pandemin har inneburit att paketresearrangörer ska betala tillbaka stora summor till resenärer under kort tid för inställda och avbeställda resor. Regeringen har därför sedan tidigare infört en möjlighet till statligt lån för återbetalning till resenärer. I vissa fall har resenärer accepterat en ny resa istället för pengar när paketresor ställts in eller avbeställts. Nu ställs även många av dessa nya resor in. Regeringen har därför beslutat om ett utökat stöd som innebär att arrangörer av dessa ombokningsresor ska få möjlighet till statligt lån för att kunna betala sin skuld till resenärerna. Åtgärden är en följd av ändringsbudgeten som riksdagen beslutade den 23 juni.

Om en paketresa ställs in har resenären enligt gällande lagstiftning rätt att få pengarna tillbaka inom 14 dagar. Resenären kan även avboka avgiftsfritt och har rätt att få pengarna tillbaka om paketresan väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära omständigheter.

Pandemin har inneburit att paketresearrangörer enligt paketreselagen (2018:1217) ska betala tillbaka stora summor till resenärer för inställda, avbeställda eller förkortade resor under kort tid, oavsett om de fått tillbaka motsvarande medel från sina underleverantörer, till exempel från hotell och flygbolag. För att möjliggöra för arrangörer att betala återstående skulder infördes en tidsbegränsad möjlighet till statligt lån. Lånet löper på 3 eller 6 år till låg ränta. Lånet fick avse återbetalningar för resor som bokats före den 31 oktober 2020 och som skulle ha påbörjats någon gång under perioden 1 mars 2020 – 31 januari 2021, eller som påbörjats och avbrutits under den perioden.

Kammarkollegiet är administrerande myndighet och ansökningsperioden var 10 februari till 1 mars 2021.

Regeringen beslutade den 15 juli 2021 om ett utökat stöd som innebär att researrangörerna ska få möjlighet till statligt lån för återbetalning till resenärer om de accepterat en ny resa istället för återbetalning och nu denna nya resa ställs in eller avbeställs med anledning av pandemin.

Åtgärden gäller för ombokade resor som skulle ha påbörjats före den 30 september i år och där den ursprungliga resan skulle ha påbörjats någon gång under perioden 1 mars 2020–31 januari 2021. Ansökningsperioden för lånen är den 2–31 augusti i år och resan ska ha ställts in eller avbokats innan ansökningsperiodens början. Kammarkollegiet är ansvarig för handläggningen av lånen.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta Regeringskansliets växel eller mejla registrator.