Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Ny ledamot i Näringslivets klimatomställning

Publicerad

I början av juni utsåg regeringen Östen Ekengren, IVL Svenska Miljöinstitutet, att ingå som ny ledamot i samverkansgruppen Näringslivets klimatomställning. Östen Ekengren hoppas kunna bidra genom att förstärka samverkan med export och innovationsplattformen Smart City Sweden.

En bild på Östen Ekengren som sitter vid ett skrivbord framför en bokhylla.
Östen Ekengren, IVL Foto: IVL

Näringsminister Ibrahim Baylan, ansvarig minister för samverkansprogrammen välkomnar valet av Östen Ekengren som ny ledamot:

– Han har en gedigen erfarenhet och en profil som passar bra in i samverkansgruppens sammansättning samt programmets inriktning mot export av hållbara innovationer. Han har också flera medarbetare som redan är engagerade i olika arbetsgrupper i programmet, så det finns alla förutsättningar att snabbt komma in i arbetet, säger Ibrahim Baylan.

Östen Ekengren har en lång meritlista från energi-och miljöbranschen som bland annat innehåller rollen som affärsutvecklare i Smart City Sweden. Han har jobbat vid IVL sedan 1978, där han har byggt upp miljöteknik-enheten och även den enhet som arbetar med hållbar produktion och konsumtion. Han har en positiv syn på arbetet i samverkansprogrammet:

– Näringslivets ökade engagemang i kombination med politikens stora intresse ger en stabil grund för att nå uppsatta mål. Men jag anser att vi måste öka hastigheten i omställningen och därför måste ta bort en del flaskhalsar som hämmar utvecklingen. Exempel på detta är alltför långa handläggningstider och brist på integrerat synsätt när nya verksamheter ska etableras. Det gläder mig att samverkansprogrammen angriper dessa utmaningar och även har en proaktiv agenda för att skapa de hållbara lösningar som också kan exporteras, säger Östen Ekengren.

Brinner för hållbara klimatlösningar

Östen har varit aktiv i Kina sedan 1986 men även i många andra länder, där han förutom kapacitetsuppbyggnad även bidragit till att öka exporten av svenska lösningar. Uppdraget Smart City Sweden ger en möjlighet att omvandla intresserade besök till affärsmöjligheter.

– Jag har en relativt god bild över de utmaningar vi står inför men också över de lösningar som växer fram. Vi kan exportera mer av dessa lösningar och där hoppas jag kunna bidra främst genom att förstärka samverkan med export och innovationsplattformen Smart City Sweden men även genom mina kunskaper om tillväxtländernas situation. Jag ser också stora möjligheter för svenskt näringsliv att hävda sig väl genom att ligga i framkant. Jag hoppas att jag även där kan ge värdefullt bidrag. Kombinationen starka basindustrier och ledande ICT bolag borde kunna utvecklas ytterligare och visa på digitaliseringens styrka.

Östen Ekengren ser fram emot att sätta sig in i vad som redan har gjorts och är på gång inom arbetet i samverkansgruppen.

– Jag vill bidra så mycket jag kan. Jag brinner för att vi ska skapa hållbara klimatlösningar som vi även ska exportera. Det blir vårt viktigaste bidrag till att världen som helhet ska kunna klara klimatmålen samtidigt som vi skapar meningsfull sysselsättning i Sverige.

Fotnot: I samband med att Östen Ekengren utsågs till ledamot i samverkansgruppen avslutade Stefan Krook sitt deltagande, på grund av tidsskäl.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Regeringens strategiska samverkansprogram

Samverkansprogrammen ska samla näringsliv, akademi, civila samhället och offentliga aktörer för att under tematiska samhällsutmaningar gemensamt prioritera vad som behöver göras för att möta dessa. Med gemensam kompetens, beslutskraft, resurser och nätverk ska samverkansprogrammen bistå med att hitta innovativa lösningar som möter de stora samhällsutmaningarna och bidrar till svensk konkurrenskraft.

  • Näringslivets digitala strukturomvandling
  • Hälsa och life science
  • Näringslivets klimatomställning
  • Kompetensförsörjning och livslångt lärande