Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Ministermöte inom det nordiska försvarssamarbetet Nordefco

Publicerad

Den 29–30 juni möttes Sveriges, Finlands, Norges och Danmarks försvarsministrar samt Islands utrikesminister inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco i Tuusula utanför Helsingfors. På dagordningen för det första fysiska ministermötet inom Nordefco sedan pandemin bröt ut stod bland annat fördjupat samarbete och det försämrade säkerhetsläget i regionen.

Sveriges, Finlands, Norges och Danmarks försvarsministrar samt Islands utrikesminister stående på en brygga i solljus.
Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist (nummer två från höger) tillsammans med sina kollegor från de andra nordiska länderna. Foto: Finlands försvarsministerium

Försvarssamarbetet inom Nordefco bedrivs på militär och politisk nivå och omfattar bland annat samarbete kring övningar, internationella insatser, utbildning och materiel mellan de deltagande länderna.

Ordförandeskapet roterar mellan länderna i Nordefco. 2021 är Finland ordförandeland och var därmed också värd för ministermötet den 29–30 juni.

Nordefco (Nordic Defence Cooperation) bildades 2009 och samarbetet har gradvis fördjupats genom åren. Inom ramen för Nordefco hålls möten på flera nivåer. Ministermöten hålls två gånger per år.