Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Statsrådsberedningen

Hbtqi och Ryssland på EU-toppmöte

Publicerad

Diskussioner om situationen i Ryssland och hur EU ska hantera den samt hbtqi-frågor dominerade EU-toppmötet 24–25 juni. Statsminister Stefan Löfven och övriga EU-ledare tog även upp coronaläget och den ekonomiska återhämtningen.

Hbtqi-frågor i Ungern

EU-ledarna inledde mötet med en diskussion om ny lagstiftning i Ungern och EU:s grundläggande värderingar.

- Vi är många som förfärats över de förslag till lagändringar som lagts fram i Ungern. Förutom inskränkningar i den fria akademin, begränsningar i pressfriheten och för civilsamhället, så har Ungern nu passerat ytterligare en gräns. Lagändringarna som föreslås är förfärliga och strider mot EU:s grundläggande värderingar om människors lika värde. Nu måste EU hålla i de rättsliga processer som pågår för att skydda våra gemensamma värden. Är man med i EU ska man respektera alla människor, kommenterade statsminister Stefan Löfven efter mötet.

Ryssland och Belarus

Situationen i flera länder och regioner var uppe på mötet, bland annat Turkiet, Ryssland, Libyen, Belarus och Sahel.

- Vi ska ha dialog och kontakter mellan EU och Ryssland och sådana äger rum redan idag. Men det vi och några med oss drev på för, det var att ställa tydliga krav på att Ryssland ändrar riktning i sitt agerande. Viktigast är givetvis att avbryta den olagliga annekteringen av Krim och inblandningen i konflikten i östra Ukraina, sade EU-minister Hans Dahlgren på en pressträff i samband med mötet.

EU-ledarna följde också upp diskussionerna de hade i maj om situationen i Belarus. De upprepade kravet att alla politiska fångar i landet ska släppas fria, inklusive Raman Pratasevich och Sofia Sapega.

Coronasamordning och migration

EU-ledarna hade en övergripande diskussion om vaccinations- och coronaläget i och utanför EU samt vilka lärdomar vi kan dra för framtiden av coronakrisen.

Några medlemsländer hade tagit initiativ till slutsatser om den externa dimensionen av migration, det vill säga hur migrationen påverkas av situationen i länder runt EU.

Ekonomisk återhämtning och eurotoppmöte

På fredagen diskuterade stats- och regeringscheferna ekonomisk återhämtning i EU efter pandemin med fokus på återhämtningspaketet Next Generation EU som de enades om i juli 2020.

På fredagen var det även ett eurotoppmöte i så kallat inkluderande format, med eurogruppsordförande Paschal Donohoe och Christine Lagarde, ordförande för Europeiska centralbanken.

Stefan Löfven och Europeiska rådets ordförande Charles Michel
Statsminister Stefan Löfven och Europeiska rådets ordförande Charles Michel samtalade i samband med EU-toppmötet i Bryssel 24-25 juni. EU:s relationer österut, Ungern och ekonomisk återhämtning var några av mötets frågor. Foto: Europiska rådet

Mer om Europeiska rådets möte 24-25 juni

Fakta: Europeiska rådet

  • Bestämmer den övergripande inriktningen på EU:s politik.
  • Består av EU-ländernas stats- och regeringschefer.
  • Har toppmöten i Bryssel fyra gånger per år.
  • Har ingen lagstiftande funktion.
  • Leds av ordförande Charles Michel.

Regeringens arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s övergripande riktlinjer, prioriteringar och mål. Det består av medlemsländernas stats- och regeringschefer. Stefan Löfven representerar Sverige.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.