Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Socialdepartementet

Förstärkt roll för Europeiska läkemedelsmyndigheten och tillgång till läkemedel på EU-möte

Publicerad

När EU:s hälsoministrar träffas i Luxemburg den 15 juni kommer de besluta om att ge den Europeiska läkemedelsmyndigheten en förstärkt roll i krisberedskap och krishantering. Andra frågor på dagordningen är tillgång till läkemedel och medicintekniska produkter samt en diskussion om pandemisituationen.

Mötesrum i Luxemburg
Mötesrum i Luxemburg. Foto: Ministerrådet

Europeiska läkemedelsmyndigheten får starkare roll i krisberedskap och krishantering

Hälsoministrarna ska anta en allmän inriktning för att ge Europeiska läkemedelsmyndigheten en förstärkt roll i krisberedskap och krishantering av läkemedel och medicintekniska produkter. Syftet med förslaget är att öka hälsoskyddet för EU:s medborgare genom att stärka EU:s förmåga att hantera hälsohot som påverkar läkemedel och medicintekniska produkter.

Regeringen kan ställa sig bakom en allmän inriktning.

Rådsslutsatser om tillgång till läkemedel och medicintekniska produkter

På mötet ska ministrarna också anta rådsslutsatser om tillgång till läkemedel och medicintekniska produkter. Bristen på tillgänglighet är en stor utmaning för hälso- och sjukvårdssystemen inom EU, något som särskilt belysts under covid-19-pandemin.

Uppdatering av pandemisituationen

Hälsoministrarna kommer även diskutera den epidemiologiska situationen och användningen av EU:s digitala covid-19-intyg.

Ambassadör Torbjörn Haak företräder Sverige på mötet.

Portugisiska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning till rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård och konsumentfrågor (EPSCO)

Mer om mötet i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård och konsumentfrågor (EPSCO)

Mer om arbetet i EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalen