Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Utrikesdepartementet

Västra Balkan och EU-USA på utrikesministermöte

Publicerad

Situationen på västra Balkan är en av frågorna som utrikesminister Ann Linde ska diskutera med sina utrikesministerkollegor i EU när de möts i Bryssel 10 maj. EU-ländernas utrikesministrar kommer även ta upp EU:s relationer med USA inför det kommande toppmötet mellan USA och EU i juni samt ha ett informellt videomöte med USA:s klimatsändebud, John Kerry.

Ann Linde i Bryssel efter ett tidigare rådsmöte
Utrikesminister Ann Linde företräder Sverige när EU:s utrikesråd möts i Bryssel 10 maj. Utvecklingen på västra Balkan och EU:s relationer med USA är mötets huvudfrågor. Foto: Sveriges EU-representation

Aktuella frågor

Som vanligt inleder EU:s höga representant Josep Borrell med att kommentera ett antal aktuella frågor. Denna gång väntas Josep Borrell bland annat kommentera i situationen i Belarus, Sahel, vaccindelning, global hälsa, Afghanistan, Ryssland, Palestina, JCPOA samt Libanon.

Västra Balkan

Utrikesministrarna inleder mötet med att diskutera den politiska utvecklingen på västra Balkan.

Regeringen anser att EU:s förbindelser med västra Balkan är mycket viktiga och att EU:s engagemang för regionen måste fortsätta. En nära relation är viktig för den gemensamma säkerheten och ekonomin. Sverige och EU gynnas av stabilitet och utveckling i regionen.

Samarbetet inom områden där EU och länderna på västra Balkan har gemensamma intressen, som miljö- och klimatfrågor, bör bli starkare men även arbetet mot korruption och organiserad brottslighet.

Regeringen anser också att EU:s engagemang på västra Balkan behöver kommuniceras tydligare, både av EU och av länderna i regionen. EU bör också fortsätta arbetet med att motverka desinformation som hindrar reformer och demokratiska processer.

EU-USA inför toppmötet

Inför mötet mellan EU-institutionerna och USA:s president Joe Biden den 14 juni ska utrikesministrarna diskutera EU:s relation med USA.

Regeringen anser att USA är och förblir EU:s viktigaste partner. Relationen med USA är central för Europas säkerhet och välstånd och det finns förutsättningar att stärka relationen framöver.

Regeringen anser också att EU bör fördjupa samarbetet med USA inom en rad områden som utrikespolitik, handel, demokratifrämjande, globala hälsofrågor och digitala frågor. EU bör även ha en utökad dialog om utvecklingen i Ryssland och Kina eftersom möjligheten att uppnå resultat ökar när EU och USA samarbetar.

Videomöte med John Kerry

Ministrarna kommer även att ha ett informellt videomöte med USA:s klimatsändebud, John Kerry, med fokus på samarbete mellan EU och USA, inför klimattoppmötet COP26 i Glasgow senare i höst.

 

Portugisiska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för EU:s utrikesråd 10 maj

Mer om mötet i EU:s utrikesråd 10 maj

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.