Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Regeringens plan för avveckling av restriktioner

Publicerad

Smittspridningen och antalet covidpatienter i slutenvården minskar nu kraftigt. Den största vaccinationskampanjen i Sveriges historia medför att allt fler varje dag skyddas från allvarlig sjukdom. Vid en pressträff under torsdagen presenterade regeringen sin plan i fem steg för anpassning och avveckling av de restriktioner som tagits fram med anledning av covid-19-pandemin.

Ladda ner:

Regeringens plan innehåller fem steg. Steg 1 inleds den första juni, och innebär ett antal lättnader. Det sista steget, steg 5, innebär att restriktioner och rekommendationer som införts med anledning av covid-19 i princip upphör helt. Regeringen är angelägen om att avvecklingen av restriktionerna sker ansvarsfullt, och med beredskap för att hantera en situation där smittspridningen åter ökar.

Folkhälsomyndigheten har utgått från tre nivåer för den fortsatta anpassningen av restriktioner för covid-19. Respektive nivå fastställs av regeringen, efter dialog med Folkhälsomyndigheten, genom en samlad bedömning av smittläget, belastningen i hälso- och sjukvården och vaccinationsgraden.

För att avgöra om det är möjligt att gå vidare till nästa steg, och införa ytterligare lättnader, kommer en samlad bedömning göras utifrån indikatorer som Folkhälsomyndigheten tagit fram. Det handlar om smittspridning, belastning på sjukvården samt vaccinationsgrad i befolkningen. Utifrån Folkhälsomyndighetens indikatorer beskrivs utvecklingen av pandemin i tre nivåer för den fortsatta anpassningen av restriktioner för covid-19.


Anpassade restriktioner från första juni

Steg 1, som delvis har kommunicerats tidigare, innebär bland annat nya deltagartak för verksamheter såsom allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Stadigvarande tivolinöjen och marknader träffas inte längre av deltagartaken. Tivolin kommer regleras som nöjesparker och liknande anläggningar, och marknader kommer regleras som handelsplatser. Serveringsställens öppettider förlängs till klockan 22.30. När det gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer mindre läger och cuper inte längre att avrådas för barn och unga. Matcher och tävlingar även för vuxna tillåts utomhus. Rådet om distansundervisning för utbildning för vuxna tas bort så att en större andel av sådan utbildning kan ske på plats.

Steg 2, som beräknas träda i kraft omkring 1 juli, innebär bland annat höjda deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt höjda deltagartak för privata sammankomster. När det gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer bland annat råd till enskilda avseende idrotts- och fritidsverksamhet att tas bort i sin helhet. Serveringsställenas öppettider förlängs ytterligare, och regleringen på serveringsställen utomhus rörande maxantal per sällskap samt avstånd mellan sällskap tas bort. Rådet om att endast umgås med den närmsta kretsen tas bort, men det är fortsatt bättre att ses utomhus. Råd till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten, stämmor med mera på distans lättas upp på så sätt att dessa kan ske. Dessa ska fortsättningsvis ske utan trängsel.

Steg 3, som preliminärt beräknas inträda 15 juli, innebär bland annat att begränsningarna i långväga kollektivtrafik och regleringar som begränsar kvadratmeter per person i inom- och utomhusmiljöer tas bort.

Steg 4 beräknas till september och innebär bland annat att deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster tas bort. Restriktionerna för restaurangnäringen lättas också, bland annat avseende storlek på sällskap.

Steg 5 innebär att kvarvarande restriktioner lyfts. Detta handlar bland annat om trängselregler som gäller för handelsplatser samt kultur- och fritidsverksamhet. Uppdraget till vissa statliga myndigheter om att säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro är nödvändig tas bort. Folkhälsomyndigheten häver allmänna råd kopplade till att undvika trängsel, arbeta hemma och särskilt god handhygien. Det är ännu inte fastställt när steg 5 kan inträda.


Användande av vaccinationsintyg


Regeringen avser att återkomma i mitten av juni med ett ställningstagande om huruvida det ska införas en möjlighet att använda vaccinationsintyg eller liknande för vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar under en begränsad period. Ställningstagandet ska tydliggöra på vilket sätt detta i så fall bör regleras och vilka allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som kan vara aktuella. Intygen skulle kunna användas för att möjliggöra större evenemang som annars inte hade kunnat genomföras på grund av det epidemiologiska läget.

Trots att Sverige nu går in i ett bättre epidemiologiskt läge bedömer regeringen att det fortsatt är angeläget med god beredskap för att kunna vidta åtgärder och hantera ett försämrat läge. Regeringen kan vid ett förändrat eller försämrat epidemiologiskt läge behöva ändra planen för anpassningar av restriktionerna.

Planen för avvecklingen av restriktioner kan läsas i sin helhet på regeringens webbplats.

Vid pressträffen medverkade statsminister Stefan Löfven, miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund, socialminister Lena Hallengren, utbildningsminister Anna Ekström samt Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.