Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Mikael Granholm ny generaldirektör vid Försvarsmakten

Publicerad

Regeringen anställer Mikael Granholm, idag förvaltningschef i Regeringskansliet, som generaldirektör vid Försvarsmakten från och med den 1 juni 2021 till och med den 31 maj 2027.

Mikael Granholm
Mikael Granholm Foto: Regeringskansliet

Mikael Granholm har en politices magisterexamen och har arbetat i Regeringskansliet sedan 2000, bland annat i Försvarsdepartementet och Finansdepartementet. Han har varit sakkunnig i Försvarsberedningen och tillträdde som förvaltningschef i Regeringskansliet 2016.