Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Matilda Ernkrans i samtal med brittiska ambassadören om ländernas fortsatta samarbete inom högre utbildning och forskning

Publicerad

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, och Storbritanniens Sverigeambassadör Judith Gough möttes vid en digital sammankomst under tisdagen. I fokus stod samarbetsfrågor inom högre utbildning och forskning. Under mötet medverkade även Richard King, forsknings- och innovationsråd vid Storbritanniens ambassad.

Matilda Ernkrans och Judith Gough hälsa på varandra med armbågarna i ett mötesrum på Utbildningsdepartementet.
Matilda Ernkrans och Judith Gough gör en coronahälsning vid deras första möte på Regeringskansliet den 16 mars 2020. Foto: Klas-Herman Lundgren/Regeringskansliet

Storbritannien är inte längre en del av EU men är fortfarande en viktig partner för Sverige. Regeringen ser därför fram emot ett fortsatt givande samarbete med Storbritannien på områden där länderna har starka gemensamma intressen, såväl genom EU som bilateralt. När det kommer till högre utbildning och forskning finns ett flertal sådana områden som kom att diskuteras under mötet.

– Storbritannien är en av de mest attraktiva studiedestinationerna för svenska studenter, och en högt värderad samarbetspartner för svenska universitet och högskolor. Detta ska vi värna om, sade Matilda Ernkrans.

Utöver studentmobilitet kom samtalet att handla om forskningssamarbeten, life science och frågor om klimat och rymd, men även om akademisk frihet, hat och hot mot forskare, etik och forskningsintegritet.

Arbetet med det framtida samarbetet tas nu vidare inom Regeringskansliet.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.