Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Utrikesdepartementet

Israel och Palestina på videomöte

Publicerad

Med anledning av den våldsamma utvecklingen i Israel och Palestina träffas i dag EU-ländernas utrikesministrar på ett extrainsatt möte via video. Utrikesminister Ann Linde företräder Sverige på mötet.

Ann Linde på pressträff
Utrikesminister Ann Linde företräder Sverige när EU-ländernas utrikesministrar möts via video för att diskutera situationen i Israel och Palestina. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Israel – Palestina

På mötet ska utrikesministrarna diskutera den senaste tidens våldsamma utveckling i Israel och Palestina.

Regeringen anser att våldet omedelbart måste upphöra och att alla diplomatiska ansträngningar måste fokusera på att bryta våldsspiralen. Regeringen stödjer det arbete som FN, EU och andra aktörer gör för att få slut på våldet och anser att EU har en viktig roll att spela. Regeringen beklagar djupt alla civila dödsoffer.

En framförhandlad tvåstatslösning är den enda långsiktiga lösningen på konflikten som regeringen ser och att komma dit är prioriterat. Denna lösning bör baseras på folkrätten och FN:s resolutioner i säkerhetsrådet.

 

Portugisiska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för det extrainsatta mötet i EU:s utrikesråd 18 maj

Mer om det extrainsatta mötet 18 maj

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.