Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Elektrifiering av regionala godstransporter i fokus på kommissionens tredje möte

Publicerad

Den 20 maj samlades Elektrifieringskommissionens ledamöter digitalt för sitt tredje möte. På dagordningen stod bland annat arbetet med genomförandeplaner för att elektrifiera de regionala godstransporterna.

Fotot visar en lastbil inne på ett lager.
Elektrifiering av regionala godstransporter i fokus på kommissionens tredje möte. Foto: Volvo

- Om vi ska klara klimatmålen och omställningen av transportsektorn måste vi elektrifiera transporterna. Det arbetet pågår i snabb takt i alla delar av transportsektorn och i hela landet, sa Tomas Eneroth, infrastrukturminister och ordförande i Elektrifieringskommissionen.

Just nu fortgår arbetet med genomförandeplaner för elektrifieringen av de regionala godstransporterna, de så kallade elektrifieringslöftena. Samtidigt ska kommissionen ta fram en handlingsplan som ska peka ut den övergripande inriktningen för hur samhället gemensamt ställer om transporterna till eldrift.

Ledamoten och den särskilda utredaren Elisabet Falemo gav en lägesrapport från den pågående Elvägsutredningen. I uppdraget ingår bland annat att föreslå regelverk för elvägar, men också att titta på hur en brukaravgift för drift och underhåll och debiteringen av elkostnaden kan tas ut. Utredningen ska presentera sina förslag i höst.

Ledamöterna Linda Olofsson, Swedish Electromobility Centre, och Johanna Lakso, Power Circle, bjöd dessutom på varsin omvärldsspaning.