Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Belarus och klimat på EU-toppmöte

Publicerad

Händelserna i Belarus då ett passagerarflygplan tvingades ner för landning i Minsk i syfte att gripa en journalist dominerade diskussionen på EU-toppmötet i Bryssel 24 maj. EU-ledarna tog även upp situationen i Ryssland. Dagen efter var EU:s klimatarbete och vaccinsamordning huvudfrågor.

Händelserna i Belarus

Stats- och regeringscheferna inledde mötet med att diskutera de senaste händelserna i Belarus när ett passagerarplan tvingades landa.

- Som ni vet beslutade Europeiska rådet igår kväll om en rad åtgärder mot Belarus och vi kräver att de två personer som greps vid landningen, journalisten Roman Protasevitj och Sofia Sapega, omedelbart släpps fria, sade statsminister Stefan Löfven vid en pressträff på tisdagsmorgonen.

- Vi har också beslutat om att påkalla en internationell utredning, gå vidare med ytterligare sanktioner, både genom listningar av enskilda ansvariga och riktade ekonomiska sanktioner, uppmana EU-länderna att stoppa flygningar i belarusiskt luftrum, och förhindra flygbolag från Belarus att landa på europeiska flygplatser. Det är positivt att vi så snabbt kunde enas kring tydliga och resoluta åtgärder från EU:s sida, helt i linje med mina krav från svensk sida, sade statsministern vidare.

Situationen i Ryssland

Stats- och regeringscheferna tog också upp situationen i Ryssland.

-  Liksom jag själv var det många som betonade betydelsen av att EU-länderna står eniga i Rysslandsfrågan. Vi ska återkomma till den vid nästa toppmöte i juni, sade statsministern.

Coronasamordning

EU-ledarna hade en övergripande diskussion om vaccinations- och coronaläget i medlemsländerna samt globalt.

- EU arbetar vidare för att säkra den globala tillgången till vaccin. Huvuddelen av världens vaccinexport kommer från Europa. Men vi har också köpt in mer vaccin än vi behöver själva. I dag har vi kommit överens om att under hösten dela med oss av minst 100 miljoner sådana doser. Det är ett viktigt steg. Sverige kommer bidra med tre miljoner doser av vårt överskott, sade statsministern efter mötet.

EU:s klimatarbete

Stats- och regeringscheferna har tidigare beslutat om EU:s klimatmål: att minska koldioxidutsläppen med minst 55 procent till 2030 och bli klimatneutralt till 2050.

- Arbetet med att genomföra EU:s klimatmål och därmed uppfylla Parisavtalet fortsätter. Vi ska hålla en hög ambitionsnivå och alla länder måste bidra för att EU ska bli klimatneutralt senast 2050, kommenterade statsminister Stefan Löfven efter mötet.

Statsminister Stefan Löfven vid pressträff i Bryssel
Statsminister Stefan Löfven höll en pressträff i samband med EU-toppmötet i Bryssel den 24-25 maj där klimat, vaccin och situationen i Ryssland diskuterades. EU-ländernas stats- och regeringschefer krävde också att den belarusiske journalisten Roman Protasevitj släpps. Foto: Sveriges EU-representation

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mer om mötet i europeiska rådet 24-25 maj

Fakta: Europeiska rådet

  • Bestämmer den övergripande inriktningen på EU:s politik.
  • Består av EU-ländernas stats- och regeringschefer.
  • Har toppmöten i Bryssel fyra gånger per år.
  • Har ingen lagstiftande funktion.
  • Leds av ordförande Charles Michel.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.