Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Kulturdepartementet

Återhämtning i kultur- och mediesektorn på EU-möte

Publicerad

Återhämtning i kultur- och mediesektorn efter covid-19 och idrottsdiplomati är några av frågorna på dagordningen när EU:s kulturministrar träffas i Bryssel den 18 maj.

Hållbarhet för den kulturella och kreativa sektorn

Ministrarna förväntas att diskutera kulturarvsfinansiering och godkänna två uppsättningar rådsslutsatser för att stärka kultur- respektive mediesektorn efter covid-19-pandemin. Det handlar bland annat om att främja samarbetet mellan kulturella aktörer i EU. Rådsslutsatserna innehåller även rekommendationer om fler möjligheter för kultur- och medieområdets aktörer till ekonomisk återhämtning och att delta i digital utveckling och grön omställning.

Ministrarna väntas också diskutera konceptet idrottsdiplomati samt godkänna rådsslutsatser om innovation inom idrotten.

Ambassadör Torbjörn Haak företräder Sverige i mötet.

Portugisiska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för EU:s ministerråd för kultur och idrottsfrågor

Mer om mötet i EU:s råd för utbildning, ungdom, kultur och idrott 18 maj

Mer om arbetet i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott (UUKI)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.