Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Justitiedepartementet

Straffskärpningar kräver fler platser på häkten och anstalter

Publicerad

En stärkt brottsbekämpning har lett till en ökning av intagna i Sveriges häkten och anstalter. Nu fortsätter regeringen att förstärka Kriminalvårdens kapacitet genom ytterligare stora tillskott för att bygga ut och skapa fler platser.

Foto: TT

Regeringens straffskärpningar har lett till att fler har kunnat häktas. Fler döms också till fängelse än under de senaste åren och de dömda får sitta längre tider. Straffrättsliga reformer och en förväntad ökad effektivitet i övriga rättskedjan kommer även fortsatt påverka beläggningen och platsbehovet.

Kriminalvården står nu i begrepp att öka takten ytterligare i det utbyggnadsarbete som just nu pågår. Beslut har fattats om nya anstalter och utbyggnation i bland annat Kalmar, Trelleborg, Kristianstad, Helsingborg, Hall i Södertälje, Mariestad och Tidaholm.

– Regeringen bedriver en offensiv kriminalpolitik och har under senare år genomfört ett stort antal straffskärpningar. Vi kommer att fortsätta arbetet med att bekämpa brotten och brottens orsaker. Kriminalvårdens kapacitet byggs därför ut och detta behöver ske snabbt, säkert, kostnadseffektivt och med en hög grad av flexibilitet, säger justitieminister Morgan Johansson.

Efter 2014 har utvecklingen av antalet platser ökat och fortsätter att öka både i form av permanenta och tillfälliga kriminalvårdsplatser. Kriminalvården som ansvarar för lokalförsörjningen arbetar vidare med att bygga ut med ytterligare 3 400 permanenta och nära 800 tillfälliga platser fram till 2030 utifrån en utbyggnadsplan som myndigheten, på regeringens uppdrag, presenterade i mars 2021.

Samtidigt som arbetet med att bygga ut Kriminalvården pågår för fullt är det viktigt att kvalitet, effektivitet och säkerhet i verksamheten upprätthålls. Det innebär exempelvis en hög grad av säkerhet och ett kvalitativt återfallsförebyggande arbete.

I 2020 års budget tillfördes Kriminalvården höjda anslag med 130 miljoner kronor 2020, 569 miljoner kronor 2021 och 729 miljoner kronor från och med 2022. I 2021 års budget gjordes anslagsökningar med 369 mnkr 2021, 985 mnkr 2022 och 1 235 mnkr från och med 2023.