Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Regeringen tillför 180 miljoner kronor till sommarjobb för unga

Publicerad

Ungdomsarbetslösheten ligger på en fortsatt hög nivå på grund av covid-19-pandemin. Regeringen föreslår därför i vårändringsbudgeten att 180 miljoner kronor under 2021 ska satsas för att skapa sommarjobb för ungdomar i kommunernas verksamheter. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Sommarjobbet är för många ungdomar ett första och viktigt steg in i arbetslivet. För att förbättra ungas inträde på arbetsmarknaden avsätter därför regeringen 180 miljoner kronor under 2021 för att stärka kommunernas möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar.

Målgrupper

Målgruppen är ungdomar som avslutat årskurs nio, ungdomar i gymnasieutbildning och ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Regeringen prioriterar särskilt de ungdomar som lever i socioekonomiskt utsatta hushåll, eftersom dessa ungdomar kan ha svårare att hitta ett arbete jämfört med ungdomar från familjer med starkare socioekonomisk bakgrund.

Arbetsförmedlingen fördelar medlen

Regeringen avser ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att fördela upp till 180 miljoner kronor till Sveriges kommuner för att stärka deras möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar. Redan nu får Arbetsförmedlingen i uppdrag att förbereda satsningen. Arbetsförmedlingen ska fördela medlen till kommunerna med villkoret att detta inte inverkar på tillkomsten av redan planerade jobb. Arbetsförmedlingen bör eftersträva att hälften av pengarna fördelas med hänsyn till ungdomar som lever i socioekonomiskt utsatta hushåll.

Arbetsförmedlingen kommer att beräkna medlen utifrån hur många ungdomar i den aktuella åldern som lever i respektive kommun, samt hur många ungdomar i kommunen som lever i socioekonomiskt utsatta hushåll, definierat som hushåll där förvärvsinkomsten understiger 60 procent av medianen i riket. Arbetsförmedlingen sluter sedan överenskommelser med de kommuner som har för avsikt att ansöka om medel.

Regeringen har tidigare presenterat ett flertal åtgärder som stärker förutsättningarna för att möta en ökad arbetslöshet. Regeringens tidigare åtgärd Jobb för ungdomar under 2021 tillsammans med denna satsning på sommarjobb innebär att Arbetsförmedlingen kan fördela totalt 380 miljoner kronor för jobbskapande för ungdomar genom kommunerna under innevarande år. Detta beräknas kunna bidra med cirka 20 000 jobb för ungdomar i kommunernas verksamheter.